Archivado en Comunicats

Oposicions: s'acosta el GRAN DIA

comunicat

S’acosta el dia en què 236 companys i companyes podran lluitar per assolir el Nivell X i 516 més ho faran per assolir el Nivell VIII. Dependran d’ells mateixos. Recordeu que els exàmens seran el dia 28 d’abril.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

 L’hora de començament dels exàmens serà el d’un quart de dotze (11,15 AM)
 L’hora límit per a lliurar-los serà les 2 h. PM
 El  lloc la Facultat d’Econòmiques de Barcelona, Av. Diagonal, 690
 Hi haurà un total de 82 preguntes
 L’examen serà bilingüe, és a dir, que cada opositor podrà fer servir el català o l’espanyol, per a respondre les qüestions.
 La distribució a les aules on s’efectuaran les proves serà amb criteris alfabètics, no de Nivells.
 NO s’ha de portar cap tipus de material (ni llapis, ni bolígraf, ni goma d’esborrar, ni calculadora, ni tipp-ex, etc). Únicament el DNI o el carnet d’empleat. Allí us donaran tot el material necessari.
 PROVA TÈCNICA: Hi haurà 8 preguntes del manual de Sistema Financer i 9 preguntes de cadascun de la resta de manuals. Cada resposta correcta sumarà 1 punt, les incorrectes o les que continguin més d’una resposta restaran 0,25 punts i les no contestades ni sumaran ni restaran cap punt.
 CULTURA GENERAL: les preguntes versaran sobre qüestions generals i d’actualitat. El sistema de puntuació serà idèntic que a la prova tècnica.
 CAS PRACTIC: l’enunciat contindrà dos casos pràctics, un sobre risc i l’altre sobre fiscalitat. L’opositor n’elegirà un d’els ldos lliurement, i respondrà a les 5 preguntes tipus test relacionades amb el cas.
 Les respostes correctes sumaran 2 punts, les incorrectes o amb més d’una resposta marcada restaran 0,5 i les no contestades no sumaran ni restaran cap punt.
 Rebreu, cadascun de vosaltres, un cas pràctic –un exemple d’examen imaginari- de l’ESCA (Escola de les Caixes d’Estalvis) al vostre e-mail, per tal que us familiaritzeu amb el sistema d’examen.
 Recordeu que heu d’iniciar un circuït per a facturar el quilometratge i dietes (per aquells o aquelles que facin 100 km. o més).
De moment res més, que la força us acompanyi, i que la sort us faci costat. En tot cas, recordeu que l’any vinent n’hi haurà unes altres, d’oposicions. I el 2010. I cada tres anys.

5 de març del 2007 – com. 9/07

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es