Archivado en Comunicats

comunicat

Oposicions: s'acosta el GRAN DIA


S’acosta el dia en què 236 companys i companyes podran lluitar per assolir el Nivell X i 516 més ho faran per assolir el Nivell VIII. Dependran d’ells mateixos. Recordeu que els exàmens seran el dia 28 d’abril.


pdf
print
pmail

¬†L¬íhora de comen√ßament dels ex√†mens ser√† el d¬íun quart de dotze (11,15 AM)
¬†L¬íhora l√≠mit per a lliurar-los ser√† les 2 h. PM
¬†El¬† lloc la Facultat d¬íEcon√≤miques de Barcelona, Av. Diagonal, 690
¬†Hi haur√† un total de 82 preguntes
¬†L¬íexamen ser√† biling√ľe, √©s a dir, que cada opositor podr√† fer servir el catal√† o l¬íespanyol, per a respondre les q√ľestions.
¬†La distribuci√≥ a les aules on s¬íefectuaran les proves ser√† amb criteris alfab√®tics, no de Nivells.
¬†NO s¬íha de portar cap tipus de material (ni llapis, ni bol√≠graf, ni goma d¬íesborrar, ni calculadora, ni tipp-ex, etc). √önicament el DNI o el carnet d¬íempleat. All√≠ us donaran tot el material necessari.
¬†PROVA T√ąCNICA: Hi haur√† 8 preguntes del manual de Sistema Financer i 9 preguntes de cadascun de la resta de manuals. Cada resposta correcta sumar√† 1 punt, les incorrectes o les que continguin m√©s d¬íuna resposta restaran 0,25 punts i les no contestades ni sumaran ni restaran cap punt.
¬†CULTURA GENERAL: les preguntes versaran sobre q√ľestions generals i d¬íactualitat. El sistema de puntuaci√≥ ser√† id√®ntic que a la prova t√®cnica.
¬†CAS PRACTIC: l¬íenunciat contindr√† dos casos pr√†ctics, un sobre risc i l¬íaltre sobre fiscalitat. L¬íopositor n¬íelegir√† un d¬íels ldos lliurement, i respondr√† a les 5 preguntes tipus test relacionades amb el cas.
¬†Les respostes correctes sumaran 2 punts, les incorrectes o amb m√©s d¬íuna resposta marcada restaran 0,5 i les no contestades no sumaran ni restaran cap punt.
¬†Rebreu, cadascun de vosaltres, un cas pr√†ctic ¬Ėun exemple d¬íexamen imaginari- de l¬íESCA (Escola de les Caixes d¬íEstalvis) al vostre e-mail, per tal que us familiaritzeu amb el sistema d¬íexamen.
¬†Recordeu que heu d¬íiniciar un circu√Įt per a facturar el quilometratge i dietes (per aquells o aquelles que facin 100 km. o m√©s).
De moment res més, que la força us acompanyi, i que la sort us faci costat. En tot cas, recordeu que l’any vinent n’hi haurà unes altres, d’oposicions. I el 2010. I cada tres anys.

5 de mar√ß del 2007 ¬Ė com. 9/07