Archivado en Comunicats, Salari

Revisió salarial pel 2007 - Oficines i despatxos Catalunya

Conveni d’OODD de Catalunya

La Comissió Paritària del Conveni d’Oficines i Despatxos en la reunió del passat 2 de febrer va acordar la nova Taula Salarial per l’any 2007 que adjuntem a aquest escrit.


pdf print pmail

Veure comunicat Revisió taules salarials any 2007 PDF.-
Veure taules salarials any 2007 PDF català i castellà.-

Tal i com hem pactat, en aplicació de l’article 21 del Conveni, s’ha aplicat en primer lloc el 0’7% d’augment de les taules corresponents al 2006, consistent en la diferència entre el percentatge de l’IPC previst aplicat a les taules del 2005 (2%) i l’IPC real a 31 de desembre del 2006 (2’7%). Un cop fet això, s’aplica un 2%, que és l’IPC previst pel 2007. Repetim que es tracta de l’aplicació literal de l’article 21 del Conveni, i que aquests augments s’ha d’aplicar sobre els sous bases i els complements anomenats “ad personam” (abans antiguitat).

Volem recordar que la diferència en més té efectes retroactius limitats, d’aplicació a partir del mes en el que se superi l’IPC previst i fins final d’any. D’aquí ve la diferència d’un 0’7% (entre el 2% previst i el 2’7% real). Segons les dades oficials, reconegudes per totes les parts negociadores, en el mes de maig del 2006 es va superar l’IPC previst, per tant, els efectes retroactius comprenen els mesos de maig a desembre, ambdós inclosos. Us recordem que totes les quantitats que es deguin en conceptes d’endarreriments han de quedar satisfetes abans del 31 de març d’enguany.

Així mateix, aprofitem l’avinentesa per tal de reiterar que aquest any, com a conseqüència de la negociació del Conveni, continuem tenint 23 dies laborables de vacances, que aquest dia de més que es va aconseguir no és intercanviable per hores de descans, i que totes les empreses estan obligades a facilitar el calendari laboral perquè no passi el de sempre: que arriba final d’any i no sabem si devem hores o ens en deuen. També és important tenir en compte que, en jornada completa, descomptant vacances, festius, dissabtes i diumenges, aquest any surten 3’5 dies (28 hores) d’excés de jornada si no es compensa de cap altra manera.

Us demanem que, donada la transcendència de tots aquests conceptes, tingueu especial cura en l’aplicació de les vostres condicions de treball i que, per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres als telèfons de la Federació.

Barcelona, febrer de 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es