Archivado en Comunicats, Salut Laboral, Salut Laboral

CUIDA’T LA SALUT. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Ús de les PVD (Pantalles de Visualització de Dades)

Comunicat

RECOMANACIONS GENERALS: En estar davant un equip de treball de PVD cal tenir en compte, a efectes preventius i de confort, una sèrie d'aspectes de caràcter general:


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

• Els usuaris han de conèixer el bon ús, des del punt de vista ergonòmic, del seu equip de treball.
• Les condicions que determinen una adequada visió han de ser òptimes per al tipus de tasca que es realitza, en materials, disposició, quantitat i qualitat. Així, les luminàncies han d'estar en línia amb el lloc de treball, les finestres no han de produir ni reflexos ni enlluernaments, les luminàncies es recomanen amb fluorescents i amb difusors, la pintura i decoració de la sala ha de ser clara i mate.
• Cal situar l'equip en el centre de confort del camp visual.
• Ha de distribuir-se el lloc d'una manera racional, amb els cables de l'equip ocults sota regletes, amb longituds adequades, amb suficients preses de llum, etc.
• Si s'utilitzen diferents equips de treball, és recomanable situar-los a la mateixa distància. No obstant això s'ha d'emplaçar l'equip que més
s'utilitzi en la zona de confort d'abast. Aquesta zona de confort es defineix com aquella àrea escombrada per ambdues mans sense canviar de postura.
• Cal considerar sempre la lateralitat del subjecte, si és esquerrà o destre a l'efecte del disseny de l'equip i col·locació del material de treball.
• La postura correcta ha de ser compatible amb la utilització de diferents equips de treball.
• És convenient que els colors presents en l'equip i en l’entorn immediat siguin harmònics.
• La luminància dels diferents equips de treball ha d'homogeneïtzar-se, de manera que no hi hagi grans diferències, no superin la relació 10:1.
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL A TENIR EN COMPTE
Pantalla:

És un dels elements més importants en el treball amb ordinadors. La seva qualitat és bàsica per mantenir un lloc de treball sense riscos.
• Grandària i resolució: Segons tipus de tasca i distància de visió.
• Luminància i contrast: Possibilitat d'ajustament.
• Control de reflexos: Condicionament de l'entorn.
• Intervenció en la pantalla: Angle de visió.
• Distància de lectura: Superior o igual a 40 cm.
Teclat:
Aquest element haurà de permetre al treballador localitzar i usar les tecles amb rapidesa i precisió, sense que li generi molèsties o disconfort. A més, ha de permetre la mobilitat i independència respecte de la resta de l'equip.
Així mateix algunes caracterísiques del teclat, com la seva altura, grossor i inclinació poden influir en l'adopció de postures incorrectes.
Ratolí:
Respecte del ratolí, a causa del seu ús cada vegada més generalitzat i continu, cal destacar que:
• Ha d'adaptar-se a la corba de la mà.
• El moviment per la superfície sobre la qual llisca ha de resultar fàcil.
• S'utilitzarà tan a prop del teclat com sigui possible.
• Se subjectarà entre el polze i el quart i cinquè dits. El segon i el tercer han de descansar lleugerament sobre els botons del ratolí.
• Ha de permetre el suport de part dels dits, mà o canell en la taula de treball, afavorint així la precisió del seu maneig.
• Es mantindrà el canell recte (utilitzeu un estri per recolzar el braç, si és necessari). L’ús del ratolí serà versàtil i adequat a destres i a esquerrans.
Taula o superfície de treball:
Les mesures han de permetre que l'equip de treball es pugui col·locar correctament. Per a tasques generals d'oficines les mesures aproximades. Les dimensions de la taula han de ser suficients per a què l’usuari pugui disposar amb comoditat dels elements de treball. És important tenir en compte l’altura de la taula en relació amb l'altura de la cadira i de les persones usuàries.
El seient:
Avui dia és habitual la utilització de seients amb braços, ja que aquests faciliten el canvi de postura i redueixen la càrrega muscular de la zona coll-muscle.
Altre aspecte a considerar és el recobriment del seient. Aquest hauria de ser d'un material transpirable.
• L'altura del seient ha de ser ajustable.
• El respatller ha de tenir una suau prominència per donar suport la zona lumbar i la seva altura i inclinació han de ser ajustables.
• El seient ha de ser regulable, de manera que es pugui utilitzar eficaçment el respatller, sense que la vora del seient oprimeixi les cames.
• Tots els mecanismes d'ajustament han de ser manejables des de la posició asseguda i han d’estar construïts a prova de canvis no intencionats.
• Es recomana la utilització de cadires dotades de rodes amb cinc suports per al sòl. La resistència de les rodes ha d'evitar desplaçaments involuntaris.
• Reposapeus antilliscants.
RISCOS MÉS FREQÜENTS
Els ulls i la vista:

La majoria de les persones que utilitzen pantalles més de quatre hores al dia tenen problemes de la vista: fatiga visual, visió borrosa, doble visió, envermelliment, llagrimeig i picors oculars, pesadesa i tensió ocular, mal de cap i empitjorament de problemes oculars preexistents.
La fatiga visual apareix fonamentalment per les inadequades condicions del treball amb PVD.
Trastorns musculars i esquelètics:
Unes persistents condicions de treball inadequades poden dur a contractures musculars de tipus crònic, o lesions per moviments repetits en les mans: tenosinovitis, síndrome del túnel metacarpià i tendinitis.
Altres riscos Laborals:
Riscos psicosocials i estrès
El seu origen està en l’organització del Treball.
Els estudis identifiquen quatre grans grups de risc:
1. L'excés d'exigències del treball: cal treballar ràpid o de manera irregular, el treball requereix que amaguem els sentiments, mantinguem l'atenció constant o prenguem decisions difícils i de manera ràpida...
2. La falta de control sobre els continguts i les condicions de treball: no tenim influència en la manera de realitzar el nostre treball, el treball no dóna possibilitats per a aplicar les nostres habilitats i coneixements, no podem adaptar l'horari a les necessitats familiars. El resultat sol ser un empitjorament de l'estat de salut i l'aparició de problemes de salut relacionats amb l'estrès: depressió, ansietat, canvis en el comportament, mals de cap, fatiga ...
3. La falta de suport social en el treball: quan cal treballar aïllat i sol, sense suport dels superiors, en una situació de competitivitat entre companys...
4. Les escasses compensacions del treball: baix salari, falta de respecte, inseguretat contractual, canvi de lloc o servei contra la nostra voluntat i un tracte injust.

.

25 de setembre del 2006 – com. 28/06

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es