CCOO i ASEPEYO signen un Acord per a combatre l'assetjament laboral

Archivado en Comunicats

CCOO i ASEPEYO signen un Acord per a combatre l'assetjament laboral


La Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO (COMFIA) i ASEPEYO Mútua d'Accidents Laborals i Malalties Professionals de la Seguretat Social, el 7 de novembre han signat un acord de col•laboració pel qual s'estableix un procediment d'actuació intern per a abordar la problemàtica de l'assetjament laboral.


pdf
print
pmail
L'acord es correspon amb el compromís que CCOO hem adquirit per a fer front al conjunt de riscos psicosociales i en particular al “mobing”.

L'acord signat inclou un PROTOCOL d'actuació que és el resultat de la iniciativa de CCOO i marca un camí a seguir per a afrontar aquesta problemàtica en el sector i en el món laboral en general.

Dintre de l'acord cap destacar:

1) Mes allà dels instruments legals existents, el Protocol obre una via de resolució més ràpida que incorpora elements de consens i protegeix de manera immediata i eficaç a l'afectat.
2) El Protocol garanteix la confidencialitat de l'afectat.
3) Es crea una Comissió de Riscos Psicosociales paritària amb la participació dels sindicats, que garanteix la transparència dels processos.
4) Es crea la figura del Mediador, amb un mandat de 4 anys, que és triat per consens entre les parts. El Mediador és un professional de les ciències de la salut que realitzarà una labor d'investigació tècnica del cas per a aportar els elements necessaris a la Comissió perquè aquesta determini l'existència a no d'assetjament.
5) Entre les mesures d'actuació que es contemplen destaquen: el suport a la persona afectada, millora de l'organització del treball i/o mesures disciplinàries si procedeixen.