Archivado en Comunicats, socio economic

Còmput de l'antiguitat


La Secció Sindical de CCOO presenta un nou Conflicte Col·lectiu


pdf
print
pmail
Al marge de les possibles incidències que comentàvem l'altre dia en l'aplicació de la concatenació de contractes de fins a 20 dies hàbils, hi ha, com dèiem en uns fulls del 16/06 i del 10/07, una sentència del Tribunal Suprem que parlava del còmput del temps de treball.

La sentència deia que:

"El supuesto de la antigüedad, a los efectos de su remuneración, constituye un problema de características diferentes al de examinar la legalidad de los contratos a efectos de resolver sobre la legalidad de la extinción del último de los que hayan podido integrar una cadena de contratos temporales. Con este complemento se compensa la adscripción de un trabajador a la empresa o la experiencia adquirida durante el tiempo de servicios, circunstancias que no se modifican por el hecho de haber existido interrupciones más o menos largas en el servicio al mismo empleador, máxime si tales interrupciones fueron por imposición de este último."

Creiem que utilitzar la fórmula del total del temps treballat per al canvi de nivell o el còmput dels triennis, solucionaria de manera neta i asèptica el problema de les interrupcions més o menys llargues i forçoses entre contractes.

Com que en aquest tema tampoc ha estat possible l'acord, ens hem vist obligats a presentar un altre conflicte col·lectiu.

Si la Caixa no està disposada a aplicar-ho, esperem que els jutges ens donin la raó i podem solucionar la qüestió.

Comissions Obreres continua plantejant temes per millorar les condicions laborals de tothom.

Mataró, 24 d'octubre del 2006