Archivado en Comunicats

Intervenció a l'Assemblea General de la Caixa (6/6/06)

Intervenció dels representants de CCOO davant l'Assemblea General de la Caixa.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

L’any passat, la Secció Sindical de CCOO va protestar davant la seu on es va celebrar l’Assemblea General de la Caixa.

 

El motiu de la nostra protesta era denunciar la política de Recursos Humans de la Caixa. Una política gasiva pel interessos del treballadors i treballadores.

 

Aquest any hem reproduït part de la protesta (perquè creiem que rés ha canviat) i els 3  representants dels treballadors i treballadores que van sortir de les últimes eleccions als òrgans de govern celebrades el passat 27 d’abril de 2006, avalats per CCOO, van fer una intervenció que us hi adjuntem.

 

A CCOO, creiem que les coses a casa nostra són molt millorables, és més, estem absolutament convençuts que com a treballadors i treballadores no rebem el què ens mereixem. I més encara, la Direcció fa tot el què pot per negar-nos el què ens pertany per dret. Tots i totes ho sabeu. Sabeu, per exemple, què no es cobren totes les hores extres què es fan. Sabeu què ens convoquen a múltiples reunions per la tarda, la qual cosa dificulta la conciliació de la nostra vida laboral i familiar. Sabeu que les dones no ocupen els llocs de Direcció que els hi pertocaria. Sabeu que es cobra molt menys què en altres llocs. Sabeu......

 

Tot això, i més, ho sabeu i ho patiu. Per això, els 3 representants escollits per vosaltres, de la candidatura avalada per CCOO, creuen què a l’Assemblea General de la Caixa, màxim òrgan sobirà de l’Entitat s’han de fer escoltar. I, què pel fet de fer-ho ningú no s’hauria de molestar.

 

Si ens heu escollit és perquè treballem per vosaltres, per defensar els vostres interessos, i per fer-ho, hem de dir el què pensem a tot arreu. I l’Assemblea General, com el Consell d’Administració, com la Comissió de Control, com la Intranet, són tots llocs per fer-ho. I al carrer, si és necessari, també.

 

Mataró, 7 de juny de 2006


Intervenció d’avant l’Assemblea General de la Caixa celebrada el 06.06.2006

 

Senyors consellers i senyores conselleres,

 

        Aquesta intervenció és en nom dels 3 consellers de CCOO del grup de treballadors i treballadores de Caixa Laietana.

Tot just fa un any, la Secció Sindical de CCOO de Caixa Laietana protestava davant aquest mateix edifici reclamant a la Direcció una solució als problemes què des de fa temps tenim a la nostra Entitat i que la Direcció és nega a resoldre.

Denunciàvem, entre d’altres, la perllongació de jornada que impedeix als treballadors i treballadores la conciliació de la seva vida laboral i familiar, denunciàvem la política clarament discriminatòria envers les dones en les seves aspiracions professionals, denunciàvem la política discriminatòria envers la contractació de discapacitats (inexistent a casa nostra), denunciàvem el no reconeixement de les parelles de fet, l’excés d’hores extraordinàries (no declarades i no cobrades, la qual cosa representa un frau a la Seguretat Social), denunciàvem, en definitiva, la deficient gestió de la política de recursos humans.

Per culpa d’aquesta política dels recursos humans, gasiva pels interessos dels treballadors i treballadores de Caixa Laietana, en el darrer any, han estat molts els companys i companyes que han marxat de l’Entitat cap a altres Entitats d’Estalvis, on cobren millors sous (actualment som la Caixa Catalana on menys es cobra) i molests pel tracte que han rebut per part de la Direcció.

Una política de recursos humans que ens ha obligat a CCOO a plantejar diverses demandes davant els tribunals.

Aquesta judicialització de la vida laboral a Caixa Laietana enterboleix innecessàriament les relacions laborals, la qual cosa perjudica tant l’Entitat com el seus treballadors.

Des de CCOO volem que això s’acabi, però per fer-ho necessitem tant de la Direcció, amb un canvi de rumb en la seva política de recursos humans, com de vostès, senyors consellers i conselleres que poden, a través d’aquesta Assemblea sobirana, instar a la Direcció a establir ponts que ens permetin ambdues parts trobar solucions als molts problemes greus què tenim a casa nostra.

Per tot plegat no podem aprovar la gestió de la Direcció, perquè, tot i reconeixent que econòmicament les coses han funcionat força bé, (cosa què es deu en gran mesura a què tenim una plantilla de baix cost i alta qualitat) la seva gestió al capdavant del seu millor actiu (les persones que formem part de Caixa Laietana) ha estat, és, deficitària.

Votarem NO, i esperem que, si més no, aquesta intervenció ens faci reflexionar a tots i a totes sobre la necessitat d’establir mecanismes de diàleg i recerca de solucions que ens permetin avançar cap a unes relacions laborals fluides, justes i satisfactòries, la qual cosa, sens dubte, repercutirà positivament en la compte de resultats dels anys vinents.

        Lliurem el document amb el contingut d’aquesta intervenció al Secretari de l’Assemblea General per a que s’adjunti a l’acta.

 

        Moltes gràcies per la seva atenció.

 

Consellers escollits pels treballadors i treballadores de Caixa Laietana en representació de Comissions Obreres.

 

Mataró, 6 de juny de 2006


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es