Archivado en Campañas, Formacion

Cursos PRESENCIALS i a DISTÀNCIA

Informació FORMACIÓ PLA 2006

La formació és al teu abast. Aprofita-la! INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ Pla de Formació Contínua Sectorial 2006


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

Pla de Formació Contínua Sectorial 2006
Sol·licitat per COMFIA-CCOO Catalunya
Formació subvencionada adreçada a treballadors i treballadores en actiu dels sectors de: Banca, Caixes d'estalvi, Empreses consultores de planificació, organització d'empreses i comptable, Entitats asseguradores, reasseguradores i mútues d'accidents de treball, Mediació d'assegurances privades, Oficines i despatxos, Empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics, Empreses de treball temporal i Telemàrqueting.

>> Cartell Pla de Formació Contínua Sectorial 2006.- En PDF per imprimir -v.3- NOU

Modalitat: Presencial 2007 (3820)

(A realitzar fora d'horari laboral, en grups mínims de 12 persones a diferents centres arreu de Catalunya)

>> INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ

Modalitat: Distància 2007

(Amb suport informàtic, l'alumne rebrà material imprès de suport i un CDRom per realitzar el curs des del seu ordinador)
>> INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ
La formació és al teu abast. Aprofita-la!

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es