Archivado en Documentacio, socio economic

Òrgans de Govern

RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL


És la integració voluntària per part d’una empresa de les preocupacions socials i mediambientals en les operacions comercials i en les relacions amb els seus interlocutors (Llibre Verd de la UE).


pdf
print
pmail