Archivado en Comunicados, Negociacion Colectiva, Salario

EL NIVELL XIII.

Comunicat

L’actual conveni col•lectiu va transformar les categories en nivells professionals, agrupant algunes categories en un sol nivell i creant nivells nous sense correspondència amb cap categoria. És el cas del nou Nivell XIII, amb un salari precari per sota de l’anterior Auxiliar C.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Molts companys ens han preguntat com és que els sindicats firmants del conveni van acceptar la creació d’aquest Nivell, que empitjora les condicions del empleats de recent incorporació. Segurament no ho entenen perquè treballen a Caixa Sabadell.

No es pot oblidar l’anterior situació de conveni en que hi havia un decalatge de les pagues durant els tres primers anys pels Auxiliars C. És a dir, si bé el salari de la categoria d’entrada era més alt, el cert és que ningú el percebia, ja que el primer any la remuneració era equivalent a 16 pagues sobre les 18,5 del salari de conveni, el segon any 17 i el tercer any 18. Al quart any es passava a auxiliar B i, per tant, ningú arribava a percebre el salari publicat al conveni.

El resultat final és que el salari dels tres primers anys en conjunt, és ara superior amb el nou sistema, que amb l’anterior.

El que succeeix és que a Caixa Sabadell, fruit del pacte de promoció del 2001 vam aconseguir eliminar aquest decalatge, i els auxiliars C que entraven a la nostra Caixa ja cobraven les 18,5 pagues des del primer any. Per això no s’entén la aplicació d’aquest Nivell a la nostra entitat, ja que ha significat una pèrdua de salari pels treballadors de nova incorporació.

El Nivell XIII però, va ser la primera premissa que la Direcció va posar quan vam començar a negociar la transposició de categories per nivells. Malgrat no ens agradava la qüestió, fent les consultes pertinents al Sindicat, ens van informar que com aquest Nivell estava contemplat al conveni, no es podia prohibir la seva utilització a la nostra Caixa, si bé no tenia cap sentit que si Caixa Sabadell ja havia fet un pas endavant ara el tornés a fer enrera. El resultat final ja el coneixeu.

LA SITUACIÓ ACTUAL

Fins a la signatura del pacte de promoció l’any 2001, Caixa Sabadell patia un nombre significatiu de baixes voluntàries per part d’empleats joves de la plantilla fixa, que trobaven una altra feina, tot sovint a la competència, on tenien millor remuneració i perspectives de futur.

Després de la signatura del pacte de promoció i l’eliminació del decalatge de les pagues pels auxiliars C, aquesta fuita de treballadors va decaure dràsticament, perquè es va produir una millora salarial i , sobretot, una perspectiva de promoció professional.

Ara bé, sembla que el passat torna a repetir-se ja que, en els quatre primers mesos de 2005 s’han produït el 60% de les baixes voluntàries que es van produir en tot l’any 2004, precisament coincidint amb la implantació de la utilització del nivell XIII per part de Caixa. Aquest fet no ens ha de sorprendre si tenim en compte que s’està oferint un salari de 739 euros bruts mensuals a una persona que, com a mínim, ha de ser diplomada en alguna carrera del nostre àmbit. A més ha de fer la formació (a la tarda), desplaçaments, reunions i objectius comercials.

Està clar que avui en dia, amb oferir un lloc de treball indefinit no hi ha prou. Si volem que els bons professionals vinguin a Caixa Sabadell, s’ha d’oferir quelcom més, i el nivell XIII no ho és.

Sabadell a 30 de maig de 2005.


CC.OO. 30 ANYS TREBALLANT PER A TU


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es