Archivado en Comunicados, Negociacion Colectiva, Prevision Social

JUBILACIÓ FLEXIBLE. UN ALTRE ÈXIT DEL TREBALL DE CCOO

Comunicat

CCOO, sindicat majoritari a Caixa Catalunya ha arribat a un acord de jubilacions parcials amb la Direcció d’aquesta Caixa. Aquest tipus de jubilació consisteix en treballar només una part de la jornada, d’entre un 15% i un 75%, i cobrar una pensió de jubilació parcial per la jornada no treballada. L’avantatge d’aquest sistema consisteix en que, malgrat s’accedeix a la jubilació abans dels 65 anys, la seguretat social no aplica cap reducció per edat a la pensió a percebre. D’altra banda, quan s’accedeix a la jubilació total als 65 anys, tampoc hi ha cap merma en la pensió per aquests anys treballats amb reducció de jornada, i es percep el mateix import que si s’hagués treballat els darrers 5 anys a jornada completa. Tot això, vinculat a contractar un treballador de relleu, és a dir, a no amortitzar un lloc de treball.

Els acords que CCOO està impulsant a totes les Caixes d’Estalvi, i que a Catalunya ja s’han aconseguit a Caixa Manlleu, Pensions, Catalunya, Tarragona, Girona i Terrassa van en la línia de treballar un 15% de la jornada, agrupada per mesos, semestres o anys, i està jubilat pel 85% restant, cobrant a més un complement per part de l’entitat fins garantir un determinat percentatge del salari real anterior al moment de produir-se la jubilació.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

A casa nostra també hem fet aquesta proposta junt amb d’altres sistemes de jubilació flexible, i les primeres impressions que tenim és que arribarem a un acord. El principal impediment que tenim actualment és el reglament del pla de pensions, que no contempla aquests tipus de jubilació (no existien en el moment de crear-se el reglament).

Així doncs, de ben segur que un cop enllestim la modificació del pla de pensions que actualment tenim en marxa, podrem arribar a un acord amb aquest sentit.

INCENTIUS

Com cada any, els representats del personal de CCOO hem tornat a demanar que els incentius es faixin extensius a tota la plantilla. La resposta ha estat la de sempre.NO.

Els motius que dona la Direcció són els de sempre, els empleats de Serveis Centrals no col•laboren en la venda de productes generadors de benefici per l’Entitat. Els incentius, serveixen per estimular la venda d’aquests productes, i per tant només es donen a aquelles persones que poden fer aquesta venda.

Nosaltres creiem que si l’entitat funciona correctament, té un bons resultats i s’assoleixen les fites previstes i fins i tot es superen, és gràcies a la col•laboració de tots els companys i companyes, i per tant l’incentiu, sigui quin sigui, ha d’arribar a tothom.

Tots els companys volen cobrar incentius, i no tots poden estar a oficines. Primer per que els serveis centrals son necessaris pel funcionament de l’entitat. Segon per que hi ha companys que per la seva especialització no poden demanar anar a oficines i tercer perquè hi ha qui ho demana i tampoc se li concedeix.

Actualment els incentius no estan estipulats per un col•lectiu inferior a 200 empleats. No creiem que incorporar aquests companys a la bossa sigui un gran daltabaix per l’empresa. És simplement qüestió de criteri. De ben segur que si la Caixa s’ho proposa, pot trobar un sistema adient per establir un sistema d’incentius igual que ja tenen els caps i apoderats d’àrea i de unitat de gestió.

Des d’aquí, tornem a demanar la universalització dels incentius a tota la plantilla.


CC.OO. 30 ANYS TREBALLANT PER A TU


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es