Archivado en Comunicats

Signat el III Conveni Col•lectiu de Telemàrqueting

Un guany real del poder adquisitiu durant la vigència del conveni de 3,25 punts; així com la possibilitat de l'establiment d'una veritable carrera professional que consolidi d'una vegada el sector com un sector de serveis especialitzats.


pdf print pmail

Avui dimarts 8 de març de 2005 hem signat el III Conveni Col•lectiu Estatal de Telemàrqueting entre la patronal AEMT i els sindicats majoritaris COMFIA-CCOO i FES-UGT, que suposen un 90% de la representació sindical en el sector.

Després de més d'un any de negociacions i dels processos de mobilitzacions de la gran majoria de treballadores i treballadors, s'ha arribat a un acord de conveni que tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2006, així mateix es recull el caràcter retroactiu des del 01 de gener de 2004 de tots els conceptes salarials.

Els aspectes de major importància que podem ressaltar en aquest III Conveni són:

Quant a jornada apareix una reducció de 16 hores anuals passant de les 1.780 actuals a 1.764 i concretant-se això en gaudir de dos dies més de vacances, que passen ara a ser quatre solts en lloc dels dos solts actuals.

En el canvi d'empreses, s'incrementen els percentatges a contractar al85 % en el 2005 i al 90 % en el 2006, a més d'igualar-se el tractament per a campanyes internes i externes.

En carrera professional, la constitució d'una comissió paritària de classificació professional que té per objecte l'estudi i la definició dels grups professionals en el sector, amb el compromís de contractació d'una consultoria externa per a assessorament a aquesta comissió paritària.

En la conciliació de la vida familiar i laboral, les treballadores per lactància d'un fill menor de nou mesos, tindran dret a reducció d'una hora retribuïda de la seva jornada al principi o al final de la mateixa, en lloc de la mitja hora actual.

I finalment, uns increments salarials del 3,20 % per al passat any 2004, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener; i una pujada de l'IPC real més 1,5 punts en l'any 2005 i l'IPC real més 1,75 punts per a l'any 2006, amb clàusula de revisió si l'IPC previst supera el 2 % en cadascun dels anys. Tot això amb actualització i retroactivitat des de l’1de gener de cadascun dels anys 2005 i 2006.

COMFIA-CCOO valorem positivament la signatura d'aquest III Conveni, que incideix favorablement en l'avanç de les condicions laborals i en l'increment substantiu de les retribucions de les treballadores i els treballadors d'aquest sector, amb guany real del poder adquisitiu durant la vigència del conveni de 3,25 punts; així com la possibilitat de l'establiment d'una veritable carrera professional que consolidi d'una vegada el sector com un sector de serveis especialitzats.

ANNEX

Taula Salari Base

TABLA SALARIAL DE TELEMARKETING

NIVEL

SALARIO 2004

Increm. 3,2%

SALARIO 2005

A cta. 2+1,5%

1

27.718,73 €

28.688,88 €

2

25.119,90 €

25.999,10 €

3

21.658,93 €

22.417,00 €

4

18.197,98 €

18.834,91 €

5

16.033,32 €

16.594,48 €

6

13.676,39 €

14.155,07 €

7

13.056,14 €

13.513,11 €

8

12.404,89 €

12.839,06 €

9

11.970,71 €

12.389,69 €

10

11.319,46 €

11.715,64 €

11

10.823,27 €

11.202,08 €

12

10.662,00 €

11.035,17 €

ANNEX II

Taules salarials de recàrrec de festius normals, festius especial i diumenges

Valor recàrrec dia

Recargo Festivos Normales

NIVEL

SALARIO 2004

Increm. 3,2%

SALARIO 2005

A cta. 2+1,5%

6

35,67 €

36,91 €

7

34,06 €

35,25 €

8

32,34 €

33,47 €

9

31,20 €

32,29 €

10

29,53 €

30,56 €

11

28,23 €

29,21 €

Valor recàrrec dia

Recargo Festivos Especiales

NIVEL

SALARIO 2004

Increm. 3,2%

SALARIO 2005

A cta. 2+1,5%

6

75,64 €

78,28 €

7

72,20 €

74,73 €

8

68,60 €

71,00 €

9

66,18 €

68,50 €

10

62,58 €

64,77 €

11

59,83 €

61,92 €

Valor recàrrec dia

Recargo Domingo

NIVEL

SALARIO 2004

Increm. 3,2%

SALARIO 2005

A cta. 2+1,5%

6

12,29 €

12,72 €

7

11,73 €

12,14 €

8

11,16 €

11,55 €

9

10,76 €

11,14 €

10

10,18 €

10,53 €

11

9,73 €

10,07 €

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es