Archivado en Comunicados, Mujeres e Igualdad

8deMarç2005

Dia internacional de la dona treballadora


TREBALLANT AMB EUROPA CAP A LA IGUALTAT
Veure postal en PDF

Resolució-Manifest de la CONC sobre el 8 de Març
"avançar en drets, enfortir la igualtat
Veure Resolució en PDF


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

TREBALLANT AMB EUROPA CAP A LA IGUALTAT

Tots els avenços aconseguits en l'actual legislació espanyola (comla Llei de conciliació de la vida familiar i la laboral), així com en lajurisprudència, (cada cop més sensible a aquests temes), es deuenen gran manera a les Directrius europees, que els Estats membreshan adaptat al seu Dret intern.Aquestes Directrius han marcat una línia de treball i han suposatun gran avenç, que s'ha traslladat també a la societat espanyolaactual, que veu com temes que fa uns anys ni es plantejaven (igualtatd'oportunitats, violència de gènere, assetjament sexual, mesuresde conciliació familiar i laboral…) avui són acceptats per tothom.En aquest sentit, la Constitució Europea referendada aquestpassat 20 de febrer obre noves expectatives de continuar avançanten mesures que tendeixin a:
- Eliminar les desigualtats encara existents entre homesi dones, tant en el mercat laboral, en el tracte en el lloctreball o en la retribució salarial com en el mateixfuncionament de la Unió Europea.
- Lluitar contra l'explotació sexual, en especial de lesdones i els infants i contra el tràfic amb éssers humans.
- Combatre la violència contra les dones.
- Conciliar la vida familiar i la laboral.
Ara ens correspon als Governs i als agents socials que aquestsobjectius es portin a la pràctica, tenint com a primer objectiu lamillora necessària de les lleis ja existents (per exemple començantamb l'abans esmentada Llei de conciliació), l'exigència del seucompliment i la seva posterior traducció en mesures concretesd'acció positiva reflectides en la negociació col·lectiva.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es