Archivado en Comunicados, Mujeres e Igualdad

8deMar莽2005

Dia internacional de la dona treballadoraTREBALLANT AMB EUROPA CAP A LA IGUALTAT
Veure postal en PDF

Resoluci贸-Manifest de la CONC sobre el 8 de Mar莽
"avan莽ar en drets, enfortir la igualtat
Veure Resoluci贸 en PDF


pdf
print
pmail
TREBALLANT AMB EUROPA CAP A LA IGUALTAT

Tots els aven莽os aconseguits en l'actual legislaci贸 espanyola (comla Llei de conciliaci贸 de la vida familiar i la laboral), aix铆 com en lajurisprud猫ncia, (cada cop m茅s sensible a aquests temes), es deuenen gran manera a les Directrius europees, que els Estats membreshan adaptat al seu Dret intern.Aquestes Directrius han marcat una l铆nia de treball i han suposatun gran aven莽, que s'ha traslladat tamb茅 a la societat espanyolaactual, que veu com temes que fa uns anys ni es plantejaven (igualtatd'oportunitats, viol猫ncia de g猫nere, assetjament sexual, mesuresde conciliaci贸 familiar i laboral聟) avui s贸n acceptats per tothom.En aquest sentit, la Constituci贸 Europea referendada aquestpassat 20 de febrer obre noves expectatives de continuar avan莽anten mesures que tendeixin a:
- Eliminar les desigualtats encara existents entre homesi dones, tant en el mercat laboral, en el tracte en el lloctreball o en la retribuci贸 salarial com en el mateixfuncionament de la Uni贸 Europea.
- Lluitar contra l'explotaci贸 sexual, en especial de lesdones i els infants i contra el tr脿fic amb 茅ssers humans.
- Combatre la viol猫ncia contra les dones.
- Conciliar la vida familiar i la laboral.
Ara ens correspon als Governs i als agents socials que aquestsobjectius es portin a la pr脿ctica, tenint com a primer objectiu lamillora necess脿ria de les lleis ja existents (per exemple comen莽antamb l'abans esmentada Llei de conciliaci贸), l'exig猫ncia del seucompliment i la seva posterior traducci贸 en mesures concretesd'acci贸 positiva reflectides en la negociaci贸 col路lectiva.