Archivado en Comunicats

la Responsabilitat Social Empresarial

comunicat

o la LLUITA  CONTRA  la  IRRESPONSABILITAT.


Este artículo se publicó originalmente en RSE Sostenibilidad (RSE Sostenibilidad) ,


pdf print pmail

Ja fa anys que moltes empreses van voler donar un valor afegit a les seves estratègies comercials. Volien impulsar qualitats que els  permetessin créixer en un entorn globalitzat, sense renunciar a criteris de solidaritat i respecte en tot allò que feia referència al seu entorn d’actuació.

1.  Van impulsar mesures de conciliació,  retribucions, igualtat i d’altres aspectes socials envers als seus empleats.  La conclusió: una millora substancial de les ràtios d’eficiència i fidelitat a l’empresa. 

2.  Van assolir la màxima transparència en la informació als seus clients, afegint valor als seus productes, amb inversions responsables, claredat en els informes de gestió, incentivant la participació de tothom en les seves decisions de caire més social, econòmic…  La conclusió: prestigi i fidelitat del client, amb resultats finals quantificables.

3.  Van exigir aquesta mateixa transparència als proveïdors, i a tots aquells que mantenien una relació amb l’empresa. D’aquesta manera es vigilava de prop que, per exemple, el material que es compri provingui d’empreses amb criteris de responsabilitat social demostrables.  La conclusió: evitaren que un producte de promoció estigués confeccionat en un país on no es respectin els drets de les persones, per exemple.

En temps de crisi, ara que pot semblar que aquestes directrius no són assumibles, just quan tothom està preocupat pel seu prestigi i la fidelitat dels clients, és més necessària que mai una política de Responsabilitat Social. 

Perquè ens podríem trobar (i de fet ens hi trobem) amb exemples flagrants de com no s’han de fer les coses :

-  QUADRANTS DE VACANCES AMB MÉS DE 9 EMPLEATS EN ÀREES COM GIRONA.

-  POR d’EMPLEATS A AGAFAR DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ EN ZONES ALLUNYADES DE CATALUNYA .

-  POLÍTIQUES RESTRICTIVES EN LA CONTRACTACIÓ.

-  NO READMISSIÓ DESPRÉS DE LES EXCEDÈNCIES.

-  PROLONGACIÓ DE l’HORARI LABORAL, SOTA AMENACES.

-  REUNIONS DE ZONA CONSTANTS i FORMACIÓ EN HORARIS NO LABORALS.

Aquestes situacions, lluny de donar la imatge d’una empresa Responsable, fan que l’objectiu d’assolir millors resultats i continuïtat siguin cada cop més difícils.  Per això des de CCOO us demanem que qualsevol situació que creieu anòmala o, si més no, curiosa, ens la comuniqueu, ja que de manera discrecional us informarem de totes les possibilitats existents per decidir el millor camí a seguir.

“LA INFORMACIÓ ENS FA PODEROSOS”

19 de febrer de 2009 – 10/09

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es