Archivado en Comunicats

La patronal vol discriminr els treballadors de nova entrada

Conveni de mediació

Situació de la negociació reflectida després de la reunió del 6 de juliol de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de la Mediació.


Este artículo se publicó originalmente en Seguros (Sector de Seguros (Cias y MATEPSS, Mediación y Servicios de Prevención)) ,


pdf print pmail

En les diferents reunions de negociació mantingudes fins el moment, existia un principi d'acord sobre els següents temes:


  • Vigència del conveni: 1 any. 01 de gener de 2004 a 31 desembre de 2004
  • Retribucions: aplicació d'IPC amb clàusula de revisió.
  • Adequació de la llei de conciliació de la vida familiar i laboral en aquells aspectes no regulats en el propi conveni.


En aquesta reunió no hem pogut arribar a l'acord que estava tan prop per l'actitud que va tenir la Patronal enfront d'un tema molt important per a CC.OO com és la compensació econòmica per jubilació que estableix l'Art. 66 del Conveni.

La patronal i els sindicats comparteixen la externalització de l'article 66.

No obstant això pretenen excloure d'aquest article als treballadors de nova entrada. A aquesta exclusió CC.OO s'oposa rotundament no admetent cap tipus de discriminació.

Després d'aquesta postura de la patronal volent discriminar els treballadors de nova entrada en el Sector, AEMES ens sorprèn amb un comunicat dient que la representació sindical sacrifica la signatura del conveni per les hores de la Comissió Mixta. Tenint gran importància el crèdit horari per a poder fer un seguiment del compliment del conveni, aquest no ha estat el motiu del desacord.

La nostra opinió és la protecció de tots els treballadors i la seva no discriminació per qualsevol condició, en aquest cas per data d'entrada al sector.

CC.OO espera que en les pròximes reunions siguem capaços de desbloquejar la situació creada.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es