Archivado en Comunicats, Salari, socio economic

Rebaixa de les retencions de l'IRPF per pagament d'hipoteques per a rendes de fins a 33.000 euros


Ja es pot enviar la comunicació a l'empresa perquè procedeixi a la baixada de dos punts a les retencions de l'IRPF per pagament d'hipoteca per a rendes de fins a 33.007,2 euros.


pdf
print
pmail
El Reial decret 1975/2008, de 28 de novembre (BOE del 2-12-2008), sobre les mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, d'ocupació i d'accés a l'habitatge, va introduir, entre altres novetats, una reducció de dos enters del tipus de retenció aplicable sobre els rendiments del treball personal dels contribuents que haguessin comunicat al seu pagador que destinen quantitats per a l'adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual (no inclou construcció o ampliació de l'habitatge ni comptes habitatge), utilitzant finançament aliè, per les quals tingui dret a la deducció per inversió en habitatge habitual, regulada a l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF, sempre que, a més, la quantia total de les seves retribucions anuals previsibles sigui inferior a 33.007,2 euros.

Per a poder beneficiar-se de la reducció de dos punts —els efectes dels quals es produeixen a partir del 1-1-2009- és necessari comunicar a l'empresa que s'estan efectuant pagaments per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual utilitzant finançament aliè.

L'Agència Tributària ja ha modificat l'imprès per a efectuar aquesta comunicació. El imprès el podeu descarregar directament en aquest mateix lloc web.

gener 2009
COMFIA-CCOO Catalunya