Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Banc Sabadell sap que difícilment pot haver millorat el clima laboral quan no ha aplicat les mesures correctores

Enquesta de clima laboral

19 09 2008 Som conscients que tenim cada vegada més problemes per desenvolupar la nostra tasca diària: plantilles justes; absències que no es supleixen; tasques per a les quals no hem rebut la formació prèvia... COMFIA-CCOO pensem que és important fer saber al banc allò que els treballadors pensem, ben al contrari només ens portaria a deteriorar encara més la nostra situació actual. (PDF: Cat)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Antecedents

Aquesta és la tercera enquesta de clima que fa l’empresa als seus empleats i empleades en els cinc últims anys.

Malgrat les reticències de les persones enquestades que sempre manifesten els seus dubtes sobre la confidencialitat de l’enquesta, els resultats de l’enquesta de l’any 2006 van mostrar un increment del descontentament general de la plantilla quant al reconeixement i la implicació amb els objectius empresarials i, sobretot, una càrrega mental important per l’increment de les càrregues de treball i/o la manca d’organització i les eines adequades.

En el temps que ha transcorregut des d’aquella última enquesta, les “solucions” aplicades a aquells problemes detectats són, entre altres, la reducció de plantilla, la gradual extinció dels equips de suplències, els reajustaments sistemàtics dels temps assignats a les tasques en l’ADM1…

 

La solució és que el banc repeteixi la pregunta fins que rebi la resposta pretesa?

Nosaltres ens preguntem si només contracten amb Towers Perrin la realització de l’enquesta, però no les propostes de solució als problemes que es detecten. Podríem arribar a pensar, tenint en compte el què ha passat fins ara, que tot plegat és únicament d’una qüestió d’imatge, per exemple per a temes com la responsabilitat social corporativa. La veritat és que si es tractava de conèixer el «clima» sociolaboral, ja ho vam deixar clar la majoria de les representacions sindicals el 5 de juny: «Ens cremen en el treball, ens congelen el salari», no són aquestes «temperatures» suficientment extremes?

Som conscients que tenim cada vegada més problemes per desenvolupar la nostra tasca diària: plantilles justes; absències que no es supleixen; tasques per a les quals no hem rebut la formació prèvia; assistència telefònica que, en molts casos, després de llargues esperes es salden amb respostes equivocades (més de 25.000 consultes mensuals donen una idea del nivell de formació de la plantilla); eines de treball modernes, però que, en gran mesura, estan col·locades sense el més mínim criteri ergonòmic ni la formació prèvia necessària; objectius comercials que no es poden complir; campanyes solapades; prolongació de jornades; ABSORCIONS I CONGELACIONS SALARIALS, i tantes altres coses més que tothom pateix... Per trobar-nos finalment amb preguntes/afirmacions com: «Em consta que a Banc Sabadell s'han treballat plans d'acció a partir de l'enquesta anterior.» Demanem una mica més de serietat i una mica menys de cinisme.

 

No n’hi ha prou amb saber, cal també aplicar-ho; no n’hi ha prou amb voler, cal també fer-ho (Goethe)

Amb tot, COMFIA-CCOO pensem que és important fer saber al banc allò que els treballadors pensem, ben al contrari només ens portaria a deteriorar encara més la nostra situació actual.

Banc Sabadell sap que difícilment pot haver millorat el clima laboral quan no ha aplicat les mesures. No obstant això, està bé que ho constatin una altra vegada. Esperem que serveixi de veritat per millorar el clima laboral i no sigui només un tràmit per obtenir premis i qualificacions, com la inclusió en l’índex borsari FTSE4good.

Setembre de 2008 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es