Archivado en Comunicats, Salari

CC OO assoleix la plena equiparació salarial en la CAM


COMFIACCOO i gairebé tota la representació sindical de la Caixa de Ahorros del Meditérráneo firmen un acord que aconsegueix per fi la plena equiparació salarial de tots els treballadors, presents i futurs.


pdf
print
pmail
El passat 17 de juny COMFIA-CC.OO. i gairebé tota la representació sindical de la Caixa d'Estalvis de la Mediterrània firmava un preacord amb la direcció, que, entre moltes altres millores, aconsegueix eliminar les diferències salarials que existien amb els treballadors incorporats a partir de l'any 1997. Aconseguint per fi la plena equiparació salarial de tots els treballadors, presents i futurs.

A més d'aquest important assoliment,s'estableixen millores en altres matèries com en conciliació de la vida laboral i personal, destacant entre elles, la reducció del 50% de jornades de les tardes de dijous i introduint la possibilitat de la flexibilitat horària; també s'estableixen millores en matèria de préstecs personals i el reconeixement de l'ajut d'estudis de postgrau per al curs 2007-2008.

Secció Sindical de COMFIA-CC.OO. de CAM