Archivado en Comunicados, externalizacion

El PEIT/CLIMA i ... els salaris

PEIT/CLIMA - BBVA Catalunya

Un dels objectius del PEIT és la reducció de costos. Una part important d’aquesta reducció pot venir de l’externalització i subcontractació de feines bancàries.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

(els companys i companyes d’OP Plus tenen un salari anual inferior als 15.000 €, per exemple). Una altra podria ser una rebaixa del salari total (la suma de salari de Conveni + retribucions variables + AVE) d’una part significativa de la plantilla.

Hi ha diversos factors que sustenten aquesta hipòtesi:

  • L’anunci del banc de que, durant el 2008, es respectaran els bonus de referència actuals i els SGA (Salari Global Anual, conegut com salari tancat). Això vol dir que, molt probablement, al 2009 NO es respectaran.
  • La prevista reclassificació d’oficines per al juny del 2009. Amb la nova estructura basada en els CBC és factible que les oficines depenents pateixin una devaluació.
  • La creació de nous perfils funcionals i desaparició d’alguns dels antics, procés que dóna una excusa per una àmplia revisió dels bonus de referència. Revisió que pot voler dir rebaixa.
  • L’eliminació que ja han patit alguns antics JGAC del plus transitori establert a l’article 19.6 del Conveni. Decisió que estem intentant que el banc rectifiqui; de no fer-ho, el conflicte sindical i jurídic està servit.

En aquesta situació, és encara més important conèixer les retribucions que ens pertoquen, al marge dels pagaments discrecionals del banc (CVP, AVE i altres). Els salaris pactats al Conveni indiquen la retribució garantida per a tothom en funció del seu Nivell i, en alguns casos, del seu lloc de treball. Això està recollit al capítol tercer del Conveni (articles 12 a 24) i també a l’article 10.

L’aplicació del SGA (mitjançant l’assignació individual de CVPs) i de l’actual sistema d’incentius (AVE-DOR) té un doble avantatge per al banc: sostreure una part important dels salaris de l’àmbit de la negociació col·lectiva, i provocar una gran confusió entre les persones afectades. Hi ha moltes companyes i companys que, quan tenen alguna variació a la seva nòmina, no saben com verificar si els canvis són adequats a la legalitat o no. A més de recomanar-vos que consulteu sempre amb CCOO quan tingueu algun dubte d’aquesta mena, hi ha alguns criteris a recordar quan s’hagi de parlar amb l’empresa del salari de cadascú:

Les promocions i millores s’han d’expressar en increments de Nivell. El banc tendeix a modificar únicament el CVP i/o el bonus de referència, conceptes que no queden consolidats i que no són ensionables.

Cap concepte de Conveni és absorbible.El que sí es pot reduir o eliminar són precisament el CVP i altres retribucions voluntàries.

Cap administratiu promocionat a tècnic pot veure reduit el seu salari de Conveni. Els tècnics no cobren el plus de polivalència funcional (91,20 € mensuals), però l’article 10.VI garanteix que no es produeixi cap reducció.

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Sindical de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la Confe­deración Sindical de Comi­sio­nes Obreras i de la Federació corres­ponent al sector al que pertany l’empresa en la que treballis i que pots comprovar a www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers és el manteniment de la teva relació com persona afiliada amb les concretes finalitats es­ta­blertes en els estatuts. A més aquestes da­des podran servir per enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la web de la CSCCOO, dels acords i de les dades d’aques­tes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del teu D.N.I. i indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16 08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC i al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12 28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO i de les Fede­racions. Si tens algún dubte pot enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902.

Altra informació que considerem d’especial utilitat en aquests moments de canvis funcionals i de llocs de treball:

  • Els i les AFP han de cobrar, com a mínim, 1.698,96 € anuals per sobre del salari reglamentari del Nivell VIII. Això és fruit de l’Acord del 24-10-05.
  • Les i els tècnics Nivell VII i VIII generen triennis de tècnic malgrat no tinguin poders.
  • Tota oficina ha de tenir un director/a que ha ser, com a mínim, Nivell VI. Els perfils funcionals del banc (p. ex., “director comercial”) no poden suprimir aquesta funció, establerta al Conveni.
  • Els i les RGA han de cobrar el plus transitori de l’article 19.6 (46,68 € mensuals).
  • Igualment, han de cobrar aquest plus les i els “gestors comercials apoderats o amb poders”. Aquí, podem acabar tenint el conflicte que assenyalàvem anteriorment, però el Conveni és força clar en aquest aspecte.
  • Tota persona desplaçada fora del seu municipi en aplicació de l’article 30 (mobilitat a menys de 25 km) ha de cobrar una compensació per desplaçament o plus de transport.

Mentre el banc no accepti negociar el conjunt de les retribucions variables i la correspondència entre perfils funcionals i Nivells, hem de garantir dues coses importants: que cap persona es vegi privada d’allò que el Conveni reconeix, i que cap persona pateixi confusions (o enganys, perquè no dir-ho) sobre els components del seu salari anual. Per exemple, que tothom pugui saber si un augment del 4% del seu SGA és més o menys del que li correspondria per Conveni (enguany, un 3,48%, més els triennis d’antiguitat i/o técnic que pertoquin, més possibles plusos per les funcions assignades).

No dubteu en contactar amb CCOO, ja sigui mitjançant els nostres delegats i delegades o amb la nostra secció sindical (correu-e, telèfon, fax), davant de qualsevol incidència o problema.

Barcelona, 7 de maig de 2008

llegir comunicat en pdf

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es