Archivado en Comunicados, Negociacion Colectiva, Salario

Signat Acord de Salaris 2008 en el BSSC (CATALÁ)

El terme mitjà d'increment efectiu és proper al 6%

La direcció del centre i la representació dels treballadors, seguint amb les dinàmiques habituals des de l'any 2000, han arribat a un acord per a la revisió desalaris aplicables en 2008 als empleats del BSSC.


Este artículo se publicó originalmente en Citioperaciones (citioperaciones) ,


pdf print pmail

En aquesta ocasió (com en 2004) s'ha arribat tenint el Conveni Col·lectiu Sectorial (Oficines i despatxos de Catalunya) vençut (vigència 2004 – 2007) i pendent de la negociació del nou. Per tant, no està disponible la taula salarial del conveni que servia a les parts per a orientar aquest tipus d'acords. Valorem esperar notícies sobre la marxa de les negociacions del nou conveni a aquest efecte, però atès que l'expectativa és que no hagi no-res abans de l'estiu, ambdues parts decidim prendre la iniciativa i continuar amb les dinàmiques habituals de revisió al març.

 

Dit això, s'ha acordat:

Increments per Ratings d'acompliment

 • Rating 1 --> 7,5%
 • Rating 2 --> 6,5%
 • Rating 3 --> 5,5%
 • Rating 4 --> 4%
 • Rating 5 --> 4%
 • Rating 6 --> 4%

Aspectes a considerar  

 •  L'increment serà abonat de manera integra en el concepte Complement Personal.
 •  Increment sobre el salari brut anual 2007.
 •  A la signatura del Conveni Col·lectiu Sectorial es distribuiran les sumes entre el salari base i la resta de conceptes de nòmina.
 •  S'abonaran efectes retroactius “ENDARRERIMENTS” des de gener.

 

Per a acabar amb aquest punt, ressaltar que, amb aquesta distribució, un 93% dels empleats avaluats accediran a increments del 5,5% o superior, sent la pujada mitjana del 5,98%.

 

Revisió d'imports especials 2008

 

 • Festius                          203€
 • Tickets Guardería       117€
 • Dissabtes x 8 hores    140€
 • Dissabtes x 5,5 hores   96€

Aspectes a considerar

 

 • Imports aplicables a tots els serveis.
 • No procedeix el pagament d'endarreriments.
 • Dissabtes quan suposen extensió de la jornada setmanal.
 • Primer dissabte aplicable en nou import 5 d'Abril
 • Primer festiu aplicant nou import 21 de Març
 • Guarderia en xecs import net
 • Guarderia en la nòmina import Brut. 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es