Archivado en Campanyes, Dones i Igualtat

8 de Març - dia internacional de la dona

Aires d'igualtat a l'empresa

COMFIA-CCOO garantirà que el vent no s’endugui els compromisos adquirits en matèria d'Igualtat d'Oportunitats i  conciliació de la Vida Familiar i Laboral.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail


A un any de l'entrada en vigor de la Llei d'Igualtat, el balanç de negociació col·lec­tiva és òptim. La major part dels convenis col·lectius sectorials negociats i firmats durant el 2007 (Banca, Estalvi, Caixes Rurals, Telemarqueting, ETT, Media­ció…) han incorporat el mandat de negociar Plans d'Igualtat a les empreses afectades per aquests convenis, que suposarà una millora en les condicions laborals de les treballadores.

La firma dels Plans d'Igualtat que COMFIA-CCOO ha negociat amb les empreses ha representat l'entrada d’aires nous, que s’hauran d’endur els obstacles que impedeixen la Igualtat d'Oportunitats efectiva entre homes i dones. Aires que haurà d’eliminar la persistència d'este­reotips que perjudiquen les treballadores, les xarxes informals d'influències a les empreses, el nomenament discrecional dels càrrecs, tot plegat són elements importants que expliquen l'absència de dones en els llocs de decisió i de responsabilitat a les nostres empreses.

Aires nous que portaran una nova organització del treball, que permetrà la conciliació de la vida personal i laboral, possibilitant que milers de treballadores i treballadors els hi sigui més fàcil conciliar la vida familiar i laboral, aplanant d'aquesta manera el camí cap a la igualtat real.

Aires d'eficiència i justícia en la gestió dels Recursos Humans, aconseguits pel ferm compromís de COMFIA-CCOOamb la Igualtat d'Oportunitats, davant l'exigència de la disponibilitat per sobre de l'eficàcia o la professionalitat, que perjudica a totes les persones treballadores, però especial­ment a les que més carreguen amb les responsabilitats familiars, és a dir les dones. Reforçar les polítiques d'Igualtat d'Oportunitats i acabar amb la discrimi­nació per raó de gènere en l'àmbit de la promoció i la carrera professional de les dones a través de la signatura dels Plans d'Igualtat a les empreses, és un compro­mís que COMFIA-CCOO no hi renunciarà.

COMFIA-CCOO garantirà que el vent no s’endugui els compromisos adquirits en matèria d'Igualtat d'Oportunitats i Conciliació de la Vida Familiar i Laboral, tot reforçant els fonaments de la negociació col·lectiva, perquè totes les treballadores i treballadors tinguin l'opció de planificar, a l'aire de la Igualtat, la seva vida.

8 de Març de 2008

secretaria de la dona


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es