ERE DIA

Medidas traumáticas, présas inxustificadas, falta de plans concretos, indeterminación. Aínda que CCOO conseguiu, grazas a varias xornadas de mobilización e, principalmente, á exitosa folga que protagonizou o persoal,  que a empresa introducise melloras no texto, o empeño de DIA de aplicar medidas traumáticas impide que o sindicato subscriba o acordo. Ler máis


As perspectivas de DIA xa non son as mesmas que eran o pasado 30 de xaneiro, cando o Consello aprobou realizar un ERE. Cambiou o Plan de Negocio e os acordos cos acredores. Van cambiar o Consello e a Dirección da empresa. O único que se mantén é o sufrimento do persoal. A cuestión é, por que insisten en manter as medidas traumáticas que lles ditaron os acredores cando os membros do Consello saben que van ser substituídos. A que obedece ese empeño. 
 
Ante este escenario incomprensible, e ante a imposibilidade de que a empresa entrase en razón, CCOO tentou minimizar o dano.  Porque a CCOO non lle cabe ningunha dúbida de que este Grupo ten futuro, pola súa cota de mercado, pola profesionalidade do seu persoal e porque espera q a xestión financeira dos directivos dos últimos anos cambie, e se centre no coñecemento do negocio de distribución.
 
E había alternativas para evitar as medidas traumáticas. CCOO expuxo introducir no acordo unha solución tipo Alcoa, é dicir, que as medidas non se aplicasen durante un período de 3 meses para dar tempo a que se fosen despexando variables. A empresa dixo que non.
 
CCOO tamén propuxo que as tendas estivesen abertas até, polo menos, o 30 de xuño para dar tempo a xestionar as saídas e aumentar as posibilidades de venda. E, se había tendas cuxo peche fose imprescindible por un necesario aforro de custo, recolocásese ao persoal noutras tendas para reforzar a venda e mellorar o servizo. Isto podería combinarse cun expediente de regulación temporal, ben de suspensión ou ben de redución de xornada ata que poidan venderse as tendas con subrogación de persoal. A empresa dixo que non.
 
DIA tampouco aceptou a proposta de CCOO de ser xenerosos coas saídas voluntarias, engadindo á indemnización unha prima por adhesión voluntaria de 250 euros x ano de antigüidade, aínda que a empresa aceptou a proposta de CCOO en canto á contía das indemnizacións (33 días por ano traballado cun máximo de 24 mensualidades).
 
A empresa, nin sequera achega ningunha garantía de non volver abrir un ERE o próximo ano. 
 
En definitiva, DIA eliminou calquera posibilidade de que CCOO asinase un acordo que xa se atopa en mans dos avogados do sindicato.