Archivado en Comunicados, Empleo, ERE, Condiciones de trabajo

Grup Inditex: Davant la comunicació de 56 nous tancaments, CCOO exigeix el compliment dels acords i garanties de reubicació per les 475 persones

El 12 de maig les diferents marques d'Inditex ens han comunicat formalment la realització de 56 tancaments de botigues en els mesos de juny, juliol i agost (6 d'ells abans del 25/07, 43 concentrats entre el 25 i el 31 de Juliol, i altres 7 a l'agost). Una nova onada de tancaments, amb especial impacte en alguns territoris i marques, que ens porten a exigir que es compleixi rigorosament el procediment pactat, garantint la reubicació en botigues properes i sense pèrdua d'hores de contracte, per a les 475 persones treballadores indefinides que es veuen afectades per aquests tancaments. Una exigència que transmetrem des de CCOO a la Direcció de Grup, tant a nivell estatal com a les comissions de seguiment territorials, a fi d'evitar episodis de conflictivitat per incomplir els acords o baixa qualitat de vacants.

 - - - - - - - -

Grupo Inditex: Ante la comunicación de 56 nuevos cierres, CCOO exige el cumplimiento de los acuerdos y garantías de reubicación para sus 475 personas en plantilla

El 12 de mayo las diferentes marcas de Inditex nos han comunicado formalmente la realización de 56 cierres de tiendas en los meses de Junio, Julio y Agosto (6 de ellos antes del 25/7, 43 concentrados entre el 25 y el 31 de Julio, y otros 7 en Agosto). Una nueva oleada de cierres, con especial impacto en algunos territorios y marcas, que nos llevan a exigir que se cumpla rigurosamente el procedimiento pactado, garantizando la reubicación en tiendas cercanas y sin pérdida de horas de contrato, para las 475 personas trabajadoras indefinidas que se ven afectadas por estos cierres. Una exigencia que transmitiremos desde CCOO a la Dirección del Grupo, tanto a nivel estatal como en las Comisiones de Seguimiento territoriales, a fin de evitar episodios de conflictividad por incumplir los acuerdos o baja calidad de vacantes.


pdf print pmail

GRUP INDITEX

Des de CCOO recordem que, en els processos de tancaments anteriors, del total de vacants ofertades només el 60 % s'han ofert a la mateixa província, només el 44 % s'han ofert amb entre 30 i 40 hores setmanals de treball i només el 19 % s'han ofert en la mateixa provincial i amb 30- 40 hores setmanals de treball. Una insuficient qualitat de les vacants oferides (especialment en termes d'hores de contracte i proximitat) que entenem ha estat la causa principal, juntament amb les càrregues de treball i les dificultats de conciliació, que el 25% de les persones afectades pels tancaments anteriors hagin optat per l'extinció del seu contracte.

En aquest nou procés de tancaments, des de CCOO exigim que es basi en el compliment estricte dels acords, aportant informació permanent sobre el procés en les comissions de seguiment estatals i territorials, complint el previst pel que fa a oferta de vacants, període d'adscripció voluntària i període d'assignació obligatòria, a més de fent realitat les manifestacions reiterades per part d'Inditex en el fet que la transformació digital no només comporta absorcions, sinó també ampliacions, obertures i creació d'altres llocs de treball.

El detall dels tancaments al juny, juliol i agost per territoris i marques, en base a les comunicacions que hem rebut, és el següent:

El detalle de los cierres en Junio, Julio y Agosto por territorios y marcas, en base a las comunicaciones que hemos recibido, es el siguiente: 

 

CCAA

Cierres

Plantilla fija

 

MARCA

Cierres

Plantilla fija

ANDALUCÍA

19

195

 

BERSHKA

1

8

ARAGÓN

1

6

 

KC

1

6

CANARIAS

2

27

 

MASSIMO

9

78

CASTILLA Y LEÓN

3

14

 

OYSHO

13

76

CATALUNYA

8

44

 

PULL&BEAR

6

46

C.VALENCIANA

4

22

 

STRADIVARIUS

10

65

EUSKADI

2

13

 

ZARA ESPAÑA

6

153

GALICIA

5

50

 

ZARA HOME

10

43

MADRID

8

83

 

TOTAL

56

475

MURCIA

4

21

 

 

 

 

TOTAL

56

475

 

 

 

 

- - - - - -

Desde CCOO recordamos que, en los procesos de cierres anteriores, del total de vacantes ofertadas solo el 60% se han ofertado en la misma provincia, solo el 44% se han ofertado con entre 30 y 40 horas semanales de trabajo y solo el 19% se han ofertado en la misma provincial y con 30- 40 horas semanales de trabajo. Una insuficiente calidad de las vacantes ofertadas (especialmente en términos de horas de contrato y proximidad) que entendemos ha sido la causa principal, junto con las cargas de trabajo y las dificultades de conciliación, de que el 25% de las personas afectadas por los cierres anteriores hayan optado por la extinción de su contrato.

En este nuevo proceso de cierres, desde CCOO exigimos que se base en el cumplimiento estricto de los acuerdos, aportando información permanente sobre el proceso en las Comisiones de Seguimiento estatales y territoriales, cumpliendo lo previsto en cuanto a oferta de vacantes, periodo de adscripción voluntaria y periodo de asignación obligatoria, además de haciendo realidad las manifestaciones reiteradas por parte de Inditex en cuanto a que la transformación digital no solo conlleva absorciones, sino también ampliaciones, aperturas y creación de otros puestos de trabajo.

CCOO Servicios

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es