Archivado en Salario, Condiciones de trabajo, Convocatorias

CCOO convoca noves concentracions davant SPAR (Fragadis) de Reus per la resposta nul·la de l´empresa a les propostes sindicals

Per al 5 de gener s'han convocat noves concentracions de treballadores i treballadors de Fragadis (SPAR) davant les botigues del Mercat Central, c/ Josep Sardà i Cailà i la del Passeig Sunyer, 35 de Reus.

- - - - - -

CCOO convoca nuevas concentraciones ante SPAR (Fragadis) de Reus por la nula respuesta de la empresa a las propuestas sindicales

Para el 5 de enero se han convocado nuevas concentraciones de trabajadoras y trabajadores de Fragadis (SPAR) frente a las tiendas del Mercado Central, c/ Josep Sardà i Cailà y la del Passeig Sunyer, 35 de Reus.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) ,


pdf print pmail

El comitè d'empresa de Fragadis, compost per CCOO, USOC i UGT, ha decidit convocar noves concentracions per protestar davant de les botigues veient que després de la concentració del 13 de desembre passat l'empresa manté la voluntat de no negociar. Fragadis és propietària dels supermercats SPAR a la província de Tarragona, on compta amb més de 1.000 treballadors i treballadores entre magatzem, botigues i oficines.

La plantilla està cansada de les pressions que s'exerceixen als llocs de treball, de l'estrès per l'excés de treball a què estan sotmeses i sotmesos per la manca de personal, dels canvis d'horaris i torns sense informar amb antelació, i d'emmalaltir per por de ser acomiadades.

En els darrers sis mesos, l'empresa ha aplicat sis sancions d’entre 15 i 30 dies de sou i feina, sancions de caràcter molt greu sense coneixement del comitè. A més, 27 companyes i companys han estat acomiadats per faltes molt greus, també sense coneixement del comitè i sense poder fer al·legacions. Es tracta d’acomiadaments que es basen en alguns casos en la manca de productivitat a les botigues, emparant-se en ràtios de productivitat de les que el comitè no ha estat informat degudament, i en les que no ha participat als estudis.

El comitè d'empresa, a les reunions trimestrals que manté amb la direcció, ha manifestat la preocupant situació que pateix la plantilla i ha passat propostes per revertir aquestes condicions laborals. També ha posat sobre la taula millores salarials i laborals, com són uns horaris que permetin la conciliació, el pagament de les hores extres festives a 15 euros, contractes a 40 hores, mesures per eliminar l'estrès laboral així com propostes sobre el calendari laboral, sobre el qual no s'ha aconseguit cap millora en els darrers tres anys. L’empresa ha dit, com sempre, que valoraria les propostes, però també com sempre acaba per no acceptar-les ni entrar a negociar-les.

A més actualment Fragadis ha decidit per voluntat pròpia registrar el Pla d'igualtat sense consensuar amb la Representació legal de les persones treballadores. Després de diversos mesos negociant, quan ha arribat el moment d'aportar les millores al pla d'igualtat l'empresa ha decidit registrar-lo pel seu compte sense cap receptivitat a les propostes de millora de la representació sindical. Això comportarà prendre mesures legals per incompliment de la Llei d'Igualtat.

Actualment s'ha renovat el conveni col·lectiu de Catalunya de supermercats, aplicable a SPAR, i amb una millora retributiva i avenços en nombrosos àmbits. Això no limita que hi hagi aspectes millorables a l'empresa que s'han de tractar, tot i el conveni col·lectiu vigent, que té caràcter de mínim legal aplicable, millorable amb la negociació col·lectiva a la pròpia empresa.

El comitè exigeix ??que l’empresa se senti a dialogar i a negociar acords. Mentre no canviï la seva actitud el comitè continuarà convocant concentracions davant les botigues.

 

CCOO convoca nuevas concentraciones ante SPAR (Fragadis) de Reus por la nula respuesta de la empresa a las propuestas sindicales

Para el 5 de enero se han convocado nuevas concentraciones de trabajadoras y trabajadores de Fragadis (SPAR) frente a las tiendas del Mercado Central, c/ Josep Sardà i Cailà y la del Passeig Sunyer, 35 de Reus.

El comité de empresa de Fragadis, compuesto por CCOO, USOC y UGT, ha decidido convocar nuevas concentraciones para protestar frente a las tiendas viendo que tras la concentración del pasado 13 de diciembre la empresa mantiene la voluntad de no negociar. Fragadis es propietaria de los supermercados SPAR en la provincia de Tarragona, donde cuenta con más de 1.000 trabajadores y trabajadoras entre almacén, tiendas y oficinas.

La plantilla está cansada de las presiones que se ejercen en los puestos de trabajo, del estrés por el exceso de trabajo al que están sometidas y sometidos por la carencia de personal, de los cambios de horarios y turnos sin informar con antelación, y de enfermar por miedo a ser despedidas.

En los últimos seis meses, la empresa ha aplicado seis sanciones de entre 15 y 30 días de empleo y sueldo, sanciones de carácter muy grave sin conocimiento del comité. Además, 27 compañeras y compañeros han sido despedidos por faltas muy graves, también sin conocimiento del comité y sin poder realizar alegaciones. Se trata de despidos que se basan en algunos casos en la falta de productividad en las tiendas, amparándose en ratios de productividad de las que el comité no ha sido debidamente informado, y en las que no ha participado en los estudios.

El comité de empresa, en las reuniones trimestrales que mantiene con la dirección, ha manifestado la preocupante situación que sufre la plantilla y ha pasado propuestas para revertir estas condiciones laborales. También ha puesto sobre la mesa mejoras salariales y laborales, como son unos horarios que permitan la conciliación, el pago de las horas extras festivas a 15 euros, contratos a 40 horas, medidas para eliminar el estrés laboral así como propuestas sobre el calendario laboral , sobre el que no se ha logrado ninguna mejora en los últimos tres años. La empresa ha dicho, como siempre, que valoraría las propuestas, pero también como siempre acaba por no aceptarlas ni entrar a negociarlas.

Además, actualmente Fragadis ha decidido por voluntad propia registrar el Plan de igualdad sin consensuar con la Representación legal de las personas trabajadoras. Tras varios meses negociando, cuando ha llegado el momento de aportar las mejoras al plan de igualdad la empresa ha decidido registrarlo por su cuenta sin receptividad alguna a las propuestas de mejora de la representación sindical. Esto comportará tomar medidas legales por incumplimiento de la Ley de Igualdad.

Actualmente, se ha renovado el convenio colectivo de Cataluña de supermercados, aplicable a SPAR, y con una mejora retributiva y avances en numerosos ámbitos. Esto no limita que haya aspectos mejorables en la empresa a tratar, a pesar del convenio colectivo vigente, que tiene carácter de mínimo legal aplicable, mejorable con la negociación colectiva en la propia empresa.

El comité exige que la empresa se sienta a dialogar y negociar acuerdos. Mientras no cambie su actitud el comité seguirá convocando concentraciones frente a las tiendas.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es