Archivado en Campañas, Salud Laboral, Empleo, Divulgacion

Desecalada covid19 nova normalitat nueva normalidad Està en tus manos Està a les teves mans

Està a les teves mans: en el comerç, compleix amb la teva responsabilitat

L'acció responsable de cada persona és el que fa forta la societat per enfrontar-se a un repte de la magnitud de la pandèmia que estem vivint.

- - - - - -

Está en tus manos: en el comercio, cumple con tu responsabilidad

La acción responsable de cada persona es lo que hace fuerte a la sociedad para enfrentarse a un reto de la magnitud de la pandemia que estamos viviendo.


pdf print pmail

La desescalada ens està portant a recuperar costums, espais i relacions, de mica en mica. És important que tot això ho fem amb la prudència deguda, que tornem a una normalitat que no és la d'abans.

Però és important que aquesta tornada a l'activitat estigui condicionada per la seguretat pròpia i de la gent que ens envolta, sobretot en els espais tancats. Quan anem a una botiga o a un centre comercial és important que seguim totes les normes marcades pels protocols de prevenció. Així ens protegim i protegim a les altres persones.

Mantenir la distància de seguretat o anar a comprar d'1 en 1, són normes que fan possible que es controli l'aforament, mesura fonamental per evitar contagis. Així mateix hem de complir amb les mesures de seguretat bàsiques com portar mascareta o utilitzar gel hidroalcohólic a l'entrada i a la sortida de les botigues.

Cada persona compta. Entre totes pararem el virus

Respecta la distància de seguretat. Recorda que s’ha d’anar a comprar d'un en un. Respectar l'aforament és important per protegir la salut de totes i tots.

I no t'oblidis de: posar-te la màscareta, fer servir gel hidroalcohólico a l'entrada i sortida de les botigues.

- - - - - - -

Está en tus manos: en el comercio, cumple con tu responsabilidad

La acción responsable de cada persona es lo que hace fuerte a la sociedad para enfrentarse a un reto de la magnitud de la pandemia que estamos viviendo.

La desescalada nos está llevando a recuperar costumbres, espacios y relaciones, paulatinamente. Es importante que todo esto lo hagamos con la prudencia debida, que volvamos a una normalidad que no es la de antes.

Pero es importante que esta vuelta a la actividad esté condicionada por la seguridad propia y de la gente que nos rodea, sobretodo en los espacios cerrados. Cuando vayamos a una tienda o a un centro comercial es importante que sigamos todas las normas marcadas por los protocolos de prevención. Así nos protegemos y protegemos a las y los demás.

Mantener la distancia de seguridad o ir a comprar de 1 en 1, son normas que posibilitan que se controle el aforo, medida fundamental para evitar contagios. Asímismo tenemos que cumplir con las medidas de seguridad básicas como llevar mascarilla o utilizar gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida de las tiendas.

Cada persona cuenta. Entre todas pararemos el virus

Respeta la distancia de seguridad. Recuerda que hay que venir a comprar de uno en uno. Respetar el aforo es importante para proteger la salud de todas y todos.

Y no te olvides de: ponerte la mascarilla, usar gel hidroalcohólico a la entrada y salida de las tiendas.

CCOO Serveis


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es