Integració d'Unnim - BBVA Catalunya

Novetats de la integració (I)


Calendari i moviments previstos, Formació DUO, Horari Comercial i Ascensos per Capacitació. El dia 30 d’abril, la Secció Sindical de CCOO a BBVA-Catalunya, ens hem reunit amb els Srs. Lajusticia i Penades, responsables de RRHH a Catalunya, per fer la presentació de la nova comissió executiva sorgida de la fusió de les Seccions Sindicals de CCOO d’Unnim i BBVA, i per a tractar diversos temes relatius a la integració dels dos Bancs.pdf
print
pmail

Un cop aprovada la integració societària el mes de març, el 25 d'abril s'ha fet la integració de xarxes comercials sota una sola estructura jeràrquica, comunicada a la plantilla mitjançat e-mail del D.T. Sr. Xavier Queralt, finalment el 27 de maig es materialitzarà la integració en una mateixa marca i plataforma informàtica. 

El canvi tecnològic i la unificació de marca es farà el cap de setmana del 24 al 26 de maig, de forma que el 27 de maig totes les oficines obriran com a BBVA  i amb les mateixes aplicacions i processos informàtics.

La previsió és que les oficines d’Unnim no obrin al públic el divendres 24. Durant el cap de setmana alguna persona de cada oficina (probablement el director), haurà d’estar disponible per si calgués fer acte de presència a l’oficina. Aquesta disponibilitat i presència tindrà les compensacions establertes al Conveni.

La integració d’oficines comportarà moviments de plantilla, encara que ens comuniquen que es faran els mínims possibles, perquè la intenció és que els clients trobin el màxim de cares conegudes a cada oficina. Algunes persones ja es mobilitzaran abans del dia 27, malgrat el Banc sap que no podran treballar al nou destí perquè no tenen poders ni usuari dins del sistema informàtic (en cap cas es pot treballar amb un codi d'usuari que no sigui el propi). La intenció és que el dia 27, data efectiva del canvi de funcions, tothom estigui ja ubicat al seu destí. La creació de nous CBC també comporta prop de 60 nous RGA així com d’alguns TGA.

Aquests moviments no estan vinculats amb l’ERO i per tant no corresponen a l’assignació definitiva de plaça i estan limitats a 25Km. tal i com estableix el Conveni. Les ofertes de vacants a cobrir vinculades a l’ERO que es publiquin després del 27 de maig, estaran obertes a tota la plantilla de BBVA, mantenint la prioritat en l’assignació de places a les persones que estan a l'ERO i que complint els requisits sol·licitats tinguin una major antiguitat.

FORMACIÓ DUO                 

La fase I ja està tancada. Ha consistit en formació e-learning, en que han participat el 96 % dels empleats i empleades d’Unnim, i sessions presencials amb voluntaris de BBVA que han explicat a gent d’Unnim ( aprox. 2.200 assistents ) l'operativa del banc.

A la fase II, (6 al 24 maig) cada empleat o empleada d’Unnim anirà durant 1 setmana a una oficina de BBVA, on tindrà un tutor amb la seva mateixa funció, a aprendre l'operativa amb el suport d’una Guia Operativa que conté un check list o punts de temes importants a conèixer.

Hi ha el compromís de substituir a aquests empleats a la seva oficina d’origen mitjançant un empleat eventual.

A la fase III, a partir del 27 de maig, a cada una de les oficines provinents d’Unnim anirà un empleat de BBVA durant 2 setmanes, per donar suport i resoldre dubtes, etc. També es cobriran els empleats de BBVA a les seves oficines amb eventuals. Es calcula un moviment d´unes 400 persones.

També des del Departament d’Innovació i Tecnologia es crearà un Centre de Comandament, a Madrid, que farà un seguiment de tot el procés a nivell informàtic.

Tant a la fase II com a la III, si cal un desplaçament addicional per fer aquesta formació es compensarà les despeses originades.

HORARI COMERCIAL

L’horari comercial de tota la xarxa serà l’actual del BBVA, de 8:30 a 14:15, com no podria ser d’una altre manera al tractar-se d’una sola xarxa, una sola marca.

ASCENSOS PER CAPACITACIÓ

La possibilitat de presentar-se a exàmens de promoció fins el nivell VIII s’aplicarà a tota la plantilla, un cop integrada la provinent d’Unnim. Probablement la inscripció haurà de fer-se durant el mes de Juny.

En el proper comunicat us informarem de més temes tractats en aquesta reunió amb RRHH, tals com les prejubilacions o els incentius.

Seguim treballant, seguirem informant

Maig 2013

llegir Comunicat en pdf
leer Comunicado en pdfAlgunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY