Archivado en Salario, Empleo, Convocatorias

Concentració d´Eurest dimecres 11 de novembre a les 10 hores, davant Serveis Territorials d´Educació a Girona

CCOO convoca noves mobilitzacions a EUREST Girona per exigir l´aplicació dels drets reconeguts en el conveni sectorial

Concentración de Eurest miércoles 11 de noviembre a las 10 horas, ante Servicios Territoriales de Educación en Girona
CCOO convoca nuevas movilizaciones a EUREST Girona para exigir la aplicación de los derechos reconocidos en el convenio sectorial

- - - - - - - -

 


pdf print pmail

Eurest Girona incompleix l’aplicació del conveni col·lectiu estatal de Col·lectivitats, que afecta principalment al col·lectiu de 148 persones monitores de menjador escolar a diverses comarques gironines. CCOO denuncia que l’empresa paga 100 euros menys en cada nòmina ja que aplica el salari mínim en lloc del salari establert en el conveni, alhora l’empresa practica la contractació fraudulenta al haver transformat contractes fixos i d’obra i servei en contractes mensuals mitjançant ETTs.

CCOO exigeix al Departament d’ensenyament de la Generalitat i als Consells comarcals de la Selva, Baix Empordà, Gironès i l’Alt Empordà que atenguin aquestes reclamacions i obrin negociacions amb els representants dels treballadors d’EUREST per garantir els drets reconeguts per conveni i que no siguin còmplices d’adjudicar serveis públics a costa de l’explotació laboral.

CCOO a Eurest segueix demanant a la Inspecció de Treball de Girona, que les denúncies col·lectives interposades s’agilitzin els tràmits i les corresponents resolucions.

CCOO convoca una nova mobilització, una concentració del col·lectiu de monitores i monitors de menjadors escolars pel proper dimecres 11 de novembre a les 10 hores, davant Serveis Territorials d'Educació a Girona, Plaça de Pompeu Fabra, 1, Girona.

CCOO Serveis

- - - - - 

Concentración de Eurest miércoles 11 de noviembre a las 10 horas, ante Servicios Territoriales de Educación en Girona
CCOO convoca nuevas movilizaciones a EUREST Girona para exigir la aplicación de los derechos reconocidos en el convenio sectorial
Eurest Girona incumple la aplicación del convenio colectivo estatal de Colectividades, que afecta principalmente al colectivo de 148 personas monitoras de comedor escolarern varias comarcas de Girona. CCOO denuncia que la empresa paga 100 euros menos en cada nómina ya que aplica el salario mínimo en lugar del salario establecido en el convenio, a su vez la empresa practica la contratación fraudulenta al haber transformado contratos fijos y de obra y servicio en contratos mensuales mediante ETT.
CCOO exige al Departamento de enseñanza de la Generalitat y los Consells Comarcal de la Selva, Baix Empordà, Gironès y el Alt Empordà que atiendan estas reclamaciones y abran negociaciones con los representantes de los trabajadores de EUREST para garantizar los derechos reconocidos por convenio y que no sean cómplices de adjudicar servicios públicos a costa de la explotación laboral.
CCOO en Eurest sigue pidiendo a la Inspección de Trabajo de Girona que las denuncias colectivas interpuestas, se agilicen los trámites y las correspondientes resoluciones.
CCOO convoca una nueva movilización, una concentración del colectivo de monitoras y monitores de comedores escolares para el próximo miércoles 11 de noviembre a las 10 horas, ante Servicios Territoriales de Educación en Girona, Plaça de Pompeu Fabra, 1, Girona.

CCOO Serveis

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es