Archivado en Comunicados, Prevision Social

Per a les persones amb cotitzacions en el sistema de Mutualitats de Banca i Estalvi des de 1/1/1967 fins a 31/12/1978

MINORACIÓ DE LA PENSIÓ ANUAL EN RENDA

El Tribunal Suprem en la seva sentència del 28 de febrer passat, torna a capgirar el criteri de minoració de la tributació de la prestació de jubilació a la renda per a les persones amb cotitzacions en el sistema de Mutualitats de Banca i Estalvi des de 1.1.1967 fins a 31.12.1978

- - - - - -

MINORACIÓN DE LA PENSIÓN ANUAL EN RENTA

El Tribunal Supremo en su sentencia del pasado 28 de febrero, vuelve a dar un vuelco al criterio de minoración de la tributación de la prestación de jubilación en la renta para las personas con cotizaciones en el sistema de Mutualidades de Banca y Ahorro desde 1.1.1967 hasta 31.12.1978


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) ,


pdf print pmail

MINORACIÓ DE LA PENSIÓ ANUAL EN RENDA

El Tribunal Suprem en la seva sentència del 28 de febrer passat, torna a capgirar el criteri de minoració de la tributació de la prestació de jubilació a la renda per a les persones amb cotitzacions en el sistema de Mutualitats de Banca i Estalvi des de 1/1/1967 fins a 31/12/1978

Tot i que no és definitiu, s'obre la possibilitat de reclamar a Hisenda una part de la retenció sobre la prestació de jubilació que no hauria d'haver tributat a les declaracions d'IRPF per formar part dels sistemes de Mutualitats indicats.

L'1 de juliol del 2020 el Tribunal Econòmic Administratiu va establir que únicament es podrien tenir en compte els anys cotitzats anteriors a l'1/1/1969 i no la resta. Ara, amb la Sentència del Tribunal Suprem, s'obre novament una via per a les reclamacions sobre les cotitzacions d'anys posteriors i fins al 31/12/1978.

La Federació de Serveis de Catalunya va convocar una jornada informativa el 3 d'abril del 2019 i des d'aquesta data hem tutelat aquest procés, i Catalunya és una de les comunitats en què l'Agència Tributària ha estat més “dura” en la concessió de les reclamacions.

Tot i així les reclamacions de les persones afiliades tramitades des de la Federació de Serveis, han aconseguit un acumulat per al total de casos de més de 50.000€ per als companys i les companyes amb cotitzacions al sistema de Mutualitats de Banca i Estalvi fins a 31/12/1966. Amb la nova STS s'obre la possibilitat de reclamar també en els supòsits de cotitzacions a les esmentades mutualitats realitzades fins al 31/12/1978.

En aquesta nova fase estarem pendents de les novetats que es vagin produint i quan tinguem més evidències que les reclamacions tenen una resolució positiva, informarem oportunament per aquesta via. No ens sembla raonable iniciar ara reclamacions que l'Agència Tributària rebutjarà i que s'hauran de tornar a reclamar davant el TEA o fins i tot arribar a la via del Contenciós Administratiu. Recordem que sempre podeu reclamar 4 anys d'endarreriments.

La tasca d'assessorament de CCOO no s'atura després de la jubilació, atès que seguim informat, vetllant pels drets de les persones afiliades, donant servei a aquestes i responent als dubtes que es puguin generar. Per això és important mantenir l'afiliació fins i tot després de la jubilació.
 

MINORACIÓN DE LA PENSIÓN ANUAL EN RENTA

El Tribunal Supremo en su sentencia del pasado 28 de febrero, vuelve a dar un vuelco al criterio de minoración de la tributación de la prestación de jubilación en la renta para las personas con cotizaciones en el sistema de Mutualidades de Banca y Ahorro desde 1/1/1967 hasta 31/12/1978

Aunque no es definitivo, se abre la posibilidad de reclamar a Hacienda una parte de la retención sobre la prestación de jubilación que no debería haber tributado en las declaraciones de IRPF por formar parte de los sistemas de Mutualidades indicados.

El 1 de julio de 2020 el Tribunal Económico Administrativo estableció que únicamente se podrían tener en cuenta los años cotizados anteriores al 1/1/1969 y no el resto. Ahora con la Sentencia del Tribunal Supremo se abre nuevamente una vía para las reclamaciones sobre las cotizaciones de años posteriores y hasta el 31/12/1978.

La Federació de Serveis de Catalunya convocó una jornada informativa el 3 de abril del 2019 y desde esa fecha hemos tutelado este proceso, siendo Catalunya una de las Comunidades en el que la Agencia Tributaria ha sido más “dura” en la concesión de las reclamaciones.

Aún así las reclamaciones de las personas afiliadas tramitadas desde la Federació de Serveis, han conseguido un acumulado para el total de casos de más de 50.000€ para los compañeros y las compañeras con cotizaciones en el sistema de Mutualidades de Banca y Ahorro hasta 31/12/1966. Con la nueva STS se abre la posibilidad de reclamar también en los supuestos de cotizaciones a dichas mutualidades realizadas hasta el 31/12/1978.

En esta nueva fase estaremos pendientes de las novedades que se vayan produciendo y cuando tengamos más evidencias de que las reclamaciones tienen una resolución positiva, informaremos oportunamente por esta vía. No nos parece razonable iniciar ahora reclamaciones que la Agencia Tributaria rechazará y que se tendrán nuevamente que reclamar ante el TEA o incluso llegar a la vía de lo Contencioso Administrativo. Recordamos que siempre se pueden reclamar 4 años de atrasos.

La labor de asesoramiento de CCOO no cesa después de la jubilación, dado que seguimos informado, velando por los derechos de las personas afiliadas, dando servicio a las mismas y respondiendo a las dudas que puedan generarse. De ahí la importancia de mantener la afiliación incluso después de la jubilación.

 

28 de març 2023 - PJ de Serveis

La tasca d'assessorament de CCOO no s'atura després de la jubilació, atès que seguim informat, vetllant pels drets de les persones afiliades, donant servei a aquestes i responent als dubtes que es puguin generar. Per això és important mantenir l'afiliació fins i tot després de la jubilació.

La labor de asesoramiento de CCOO no cesa después de la jubilación, dado que seguimos informado, velando por los derechos de las personas afiliadas, dando servicio a las mismas y respondiendo a las dudas que puedan generarse. De ahí la importancia de mantener la afiliación incluso después de la jubilación.

>> Comunicat informatiu 28/03/23 a l’afiliaci


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es