Archivado en Comunicados, Salud Laboral

Nova aplicació Nacar - Catalunya

Nacar: No ho veim clar... i l'empresa tampoc


El dilluns 17 de Maig, la Inspecció de Treball de Barcelona va citar al BBVA per la denúncia presentada per CC OO en relació al tema del "NACAR".


pdf
print
pmail
L’Empresa va reconèixer davant la inspectora que en pantalles tradicionals (que son les que tenim ara mateix la majoria) algunes transaccions o aplicacions, provoquen un tamany dels caràcters efectivament molt petit, i que per tant, està disposada a corregir aquest defecte i augmentar la grandària en totes aquelles transaccions que nosaltres li assenyalem com inadequades.

No dubtant de la bona voluntat del BBVA, hem demanat, però, que la inspectora marqui un termini concret per comprovar que aquesta declaració d’intencions es concreta en fets. S’ha acceptat la nostra proposta i la data fixada per tal de que el Banc hagi modificat totes les aplicacions que considerem presenten dificultats manifestes de visió, es la del proper 6 de Juliol. Aquestes dificultats, a més, recordem, no venen determinades tan sols pel reduït tamany de les fonts, sinó que també hi intervenen altres factors com el contrast, la falta de uniformitat del tipus de lletra, etc...

Necessitem, doncs, la col·laboració de tota la plantilla per tal de que, el més aviat possible, podem facilitar a l’Empresa la relació d’aquelles “pantalles” que ofereixen més problemes a l’hora de treballar. Et preguem que si ja ets usuari del sistema NACAR, ens complimentis el petit qüestionari que et proposem tot seguit i ens el facis arribar, tan aviat com puguis, a l’adreça indicada en el mateix, o be a l’adreça de correu electrònic de la Secció Sindical que apareix al peu de la circular.

FUNCIÓ (1)
TRANSACCIÓ O APLICACIÓ (2)
DEFECTES OBERVATS (3)
Enviar a: BBVA - OF. 4532 a l'atenció de Francisco Parrilla

(1) Caixa, Gestor Comercial, Director, etc.
(2) Número de transacció o nom de l’aplicació que presenta dificultats
(3) Breu descripció de les deficiències observades (lletres molt petites, lentitud de resposta, contrastes inconvenients, etc..)

20 de Maig de 2004

Veure en format pdf (93 kb)