Les càrregues de treball a Banc Sabadell

Archivado en Comunicats

Les càrregues de treball a Banc Sabadell


07 09 07 Es fa del tot urgent que Banc Sabadell promogui polítiques que tendeixin a millorar les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores. Cal un canvi de rumb urgent en l’organització del treball. (PDF:Cat / Cas / Gal)


pdf
print
pmail


Senyors, no juguin amb la nostra salut
A mitjan mes de juliol, CCOO va enviar una carta a Zona de Màlaga per posar de manifest la situació cada dia més preocupant de l’increment constant de la càrrega de treball que es viu en concret a sis oficines d’aquesta zona. Aquesta situació, desgraciadament, no és un fet aïllat sinó que en la gran majoria d’oficines d’aquesta empresa es viuen situacions similars. A final de juliol vam tenir resposta per part del director de Relacions Laborals, que ens va dir que en cinc d’aquestes oficines tenen un sobrant de recursos humans i que aquest no és el problema. En definitiva, com si fos el joc dels trilers, que sempre apareix la bola pel lloc més inesperat.

També a final de juliol, ens van enviar els resultats de l’avaluació de riscos psicosocials, que reflecteixen les respostes de l’enquesta que es va fer l’octubre de 2006. No calia ser gaire intel•ligent per intuir quin seria el resultat, nomes cal conèixer quines són les situacions que es viuen en els llocs de treball. Del total d’enquestes d’oficines es desprèn que un 60% de la plantilla viu com una insatisfacció important el nivell de càrrega mental. Com a conseqüència, i seguint les recomanacions del mètode que l’empresa ha utilitzat per fer l’avaluació (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball), el banc ha de prendre mesures correctores en un termini de temps curt.

L’empresa, suposem que per fer unes mesures de xoc impactants, el 10 d’agost va revisar i modificar la normativa de seguretat a les oficines. Què comportaran, aquestes modificacions? Doncs més patiment, més angoixa i més càrrega de treball. Aquesta revisió implica que, a partir d’ara i de manera normal, poden estar dues persones soles en una oficina i, és clar, una també. S’ha editat una normativa especial per solucionar el tema de les dues persones obligatòries per a l’obertura de caixa; també s’ha habilitat, des d’informàtica, que una mateixa persona pugui estar identificada en diferents terminals a la vegada. Senzillament, es tracta d’anar adaptant les coses a la realitat virtual que ELLS volen, prescindint totalment de les persones. Actuen totalment a la inversa del que està previst en la Llei de prevenció de riscos laborals. La llei diu que els llocs de treball s’han d’adaptar a les persones i, en canvi, en aquesta empresa hi ha una greu confusió: el que fan és que les persones s’han d’adaptar als llocs de treball i a les necessitats de l’empresa. D’això ha servit la famosa firma del Pla de Prevenció?

Es fa del tot urgent que l’empresa promogui polítiques que tendeixin a millorar les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores. Cal un canvi de rumb urgent en l’organització del treball. Falta formació, falten recursos humans i materials, falta potenciar els equips de suplències, falta un bon dimensionament de les oficines. En definitiva, és necessari humanitzar el treball, no és lògic que la plantilla vagi deixant la seva salut pel camí per intentar pal•liar les mancances organitzatives d’aquesta empresa.Setembre de 2007