Archivado en Comunicats, Salut Laboral

La lipoatròfia una enfermetat laboral

13 07 07 La lipoatròfia és una atròfia del teixit adipós situada en el teixit subcutani, que ha estat descrita en diferents parts del cos com ara les cuixes o l’avantbraç. És reversible en tots els casos quan finalitza l’exposició als factors de risc que la causen. L’empresa ens informa que hi ha 23 casos de lipoatròfia semicircular. (PDF:Cat / Cas /)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


La lipoatròfia una enfermetat laboral


Des del mes d’abril que van començar a aparèixer els primers casos de lipoatròfia a Banc Sabadell, hi ha hagut un degoteig de casos. Així, amb data 16 de juliol, l’empresa ens informa que hi ha 23 casos de lipoatròfia semicircular. La lipoatròfia és una atròfia del teixit adipós situada en el teixit subcutani, que ha estat descrita en diferents parts del cos com ara les cuixes o l’avantbraç. És reversible en tots els casos quan finalitza l’exposició als factors de risc que la causen. El seguiment més llarg (11 anys) i amb més nombre d’afectats així es confirma. En aquest seguiment, les dones embarassades no han mostrat cap tipus d’alteració, fora de la pròpia lesió si han estat afectades per lipoatròfia. Així ho manifesten tant els departaments de Treball i de Sanitat de la Generalitat de Catalunya com l’Agència de Salut Pública, en un protocol d’actuació que van fer públic el 4 de juliol passat en una jornada que va organitzar el Centre de Seguretat i Condicions de Treball. En aquest protocol d’actuació, es determinen quines han de ser les actuacions que les empreses han de portar a la pràctica. Les resumim a continuació: · Revisió mèdica inicial i control mèdic cada mes o mes i mig als afectats i afectades. · Seguiment dels afectats i afectades. · Comunicació a les diferents empreses que puguin compartir edificis. · Comunicació a la mútua pertinent com a accident de treball. · Comunicació a l’autoritat sanitària si hi ha més de 4 casos en un mateix edifici. · Visita a cada un dels llocs de treball dels afectats i afectades per poder conèixer les característiques de les instal·lacions, del mobiliari i dels equips de treball. · Realització de mesuraments sobre temperatura, humitat relativa, camps electromagnètics, càrregues d’electricitat estàtica i estudi de la instal·lació elèctrica de la taula. · Mesures preventives o informació a tota la plantilla o evitar cantells vius i prims a les taules o modificar els hàbits de treball o revisar el disseny dels llocs de treball, la distribució dels equips i les eines de treball per evitar moviments que impliquin contacte amb les vores de la taula o garantir uns valors d’humitat de l’aire de l’ordre del 50% en aquells casos en què hi hagi problemes de càrregues electrostàtiques o evitar la influencia de les instal·lacions elèctriques sobre l’estructura metàl·lica de la taula i connectar la taula a la presa de terra Per tant, després d’analitzar aquest protocol d’actuacions i de fer la pertinent comparació amb el que l’empresa està fent, considerem que tot i que hi ha hagut actuacions, encara som a mig camí. · L’empresa hauria d’assumir com a propi aquest protocol com a forma d’actuació en totes les oficines de l’Estat. · És importantíssima la informació fluïda i transparent amb tota la plantilla. Hem de poder conèixer de primera mà a quins riscos estem exposats en els nostres llocs de treball. · Si les autoritats sanitàries recomanen informar els treballadors que és necessari el canvi d’hàbits, s’han d’explicar de manera clara, per tal de no donar a entendre (informació del servei de prevenció del 13 de juliol) que la solució depèn exclusivament dels treballadors, com si l’empresa no hi tingués les seves responsabilitats, com per exemple l’aplicació de les mesures correctores determinades al mateix protocol. Una vegada més, desgraciadament, la realitat ens torna a reafirmar que la nostra negativa a la firma del Pla de Prevenció era totalment fonamentada i que no és suficient tenir només una declaració d’intencions purament teòrica. De totes maneres, des de CCOO continuem reivindicant que amb aquests temes és necessari un treball conjunt entre empresa, servei de prevenció i sindicats, per tal d’afrontar amb rigor les actuacions més adequades davant de qualsevol dubte que es pugui plantejar. Us en continuarem informant. Juliol de 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es