Archivado en Comunicados, Jornada, Salario

PLUS CONVENI 2007: HA D’ABONAR-SE AL DESEMBRE

CC.OO. Caixa Ontinyent- Comunicat

No hi haurà horaris singulars a Caixa Madrid ni a la Caixa. A Caixa Ontinyent s'ha renovat l'acord de la Divisió d'Empreses i el departament Internacional.


Este artículo se publicó originalmente en Caixa Ontinyent (Comfia CCOO en Caixa Ontinyent) ,


pdf print pmail

 

El Conveni Col·lectiu ja ha passat el preceptiu control de legalitat per part de la Direcció General de Treball, que l’ha remés per a la seua pròxima publicació en el BOE.

 

Una primera conseqüència d'este fet és que ens correspon, en el mes de Desembre, la percepció de la quantia del Plus Conveni 2007 no satisfeta fins al moment, segons la taula següent (imports a 31 de desembre del 2006):

 

GRUP 1

Plus Conveni variable

GRUP 2

Plus Conveni variable

 NIVELLS

per nivell retributiu

NIVELLS

per nivell retributiu

I

574,15

I

305,44

II

483,39

II

289,24

III

429,00

III

272,89

IV

405,66

IV

239,09

V

392,76

V

228,86

VI

379,86

Personal neteja ( per hores)

228,86

VII

362,65

 

 

VIII

350,49

 

 

IX

332,16

 

 

X

316,58

 

 

XI

282,33

 

 

XII

241,35

 

 

XIII

193,08

 

 

Estes quantitats seran objecte de revisió quan es conega l'increment definitiu del IPC a 31 de desembre del 2007, igual que succeirà amb el salari base.

 

A més a més d’esta quantia, també correspon percebre els 15 euros que faltaven de la part linial del Plus Conveni 2007 (excepte els 4,8 que la Caixa ja ens ha anticipat).

 

Quan tinguem notícia de la publicació del Conveni en el BOE vos informarem immediatament perquè és l'endemà de la publicació quan entra en vigor (per exemple als efectes de sol·licitar el nou import del préstec vivenda –encara que algunes caixes estan concedint-lo abans de la publicació-).

 

OFICINES D'EMPRESA: NO HI HAURÀ HORARIS SINGULARS NI A CAIXA MADRID NI A LA CAIXA

 

Les dos primeres caixes ja han deixat clar que no pretenen establir horaris singulars en les oficines d'empresa.

 

En l'acord subscrit en la Caixa sobre estes oficines s'establixen les condicions dels Directors, Gerents i la resta de la plantilla de les mateixes, sent l'horari d'estos centres el general del Conveni.

 

Per la seua banda en Caixa Madrid – on ja existixen des de fa temps oficines d'empresa- la Direcció ha confirmat que no plantejarà canvis en l'horari d'eixes oficines d'empreses, que realitzen el general del Conveni.

 

A Caixa Ontinyent, el passat 16 de novembre es va renovar l’acord que regula l’horari singular de la Divisió d’Empreses d’Ontinyent i el departament d’Internacional. Les principals modificacions introduïdes, respecte a l’anterior pacte de 2004,  són les següents:

 

·       S'eliminen les vesprades del mes de juny

·       S'incrementa la retribució a 200 euros (per als grups que treballen 2 vesprades) i 100 euros (per al grup que treballa 1 vesprada)

·       La revisió salarial s'efectuarà, basant-se en l'increment de l’IPC de l'any anterior, en el mes de gener de cada any.

·       La caducitat de l'acord serà anual (d'octubre a setembre), renovable tàcitament si no hi ha denúncia per alguna de les parts.

 

Per últim, també volem informar-vos que en l’acord sobre la jornada laboral per al 2008 enguany hem aconseguit que, per fi, no s’especifique que les hores “faltants” (fins a les 1680 anuals) siguen recuperables.

 

Podeu consultar el text íntegre d’estos pactes en el menú Acords.

 

Secció Sindical CCOO Caixa Ontinyent

https://www.ccoo-servicios.es/caixaontinyent/

caixaontinyent@comfia.ccoo.es

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es