Archivado en Comunicats

Conveni de Telemàrqueting: Crònica d'un desencontre

Negociació IV Conveni col·lectiu TELEMÀRQUETING.14

La nostra proposta és la mateixa que ja s'ha acordat en algunes empreses del Sector, i que no diferencia la fórmula de pagament per a la nocturnitat o els idiomes dels festius o diumenges. >> Veure el comunicat en PDF-10 d'octubre 2007-


pdf print pmail

En la reunió de taula de conveni mantinguda el dia 10 d'octubre, la Patronal ens presenta una proposta sobre la fórmula de pagament dels plusos de nocturnitat, idiomes, diumenges i festius, en el període de vacances.

En aquesta reunió reconeixen el pagament dels complements de nocturnitat i idiomes en període vacacional corresponent als treballadors la mitjana del que hagin percebut per aquests conceptes durant l'any.

També manifesten en la seva proposta la voluntat d'abonar els plusos de diumenge i festius en vacances, però entenen que només a “aquelles persones que de forma habitual prestin els seus serveis en diumenges i festius. I què entenen ells per habitualitat?, doncs mínim set festius a l'any i dotze diumenges”.

COMFIA-CCOO s'ha tornat a reafirmar que no anem a parlar de “habitualitat”, tal com ja hem manifestat en diferents ocasions en el Servei Interconfederal de Mediació i Arbritaje (SIMA), al que hem acudit prèviament a la interposició dels Conflictes Col·lectius sobre el pagament de plusos en vacances. Des de COMFIA-CCOO entenem que habitual és allò que fa el treballador, tant si estem parlant d'un festiu o diumenge, com si parlem de quinze.

La nostra proposta és la mateixa que ja s'ha acordat en algunes empreses del Sector, i que no diferencia la fórmula de pagament per a la nocturnitat o els idiomes dels festius o diumenges, és a dir, “els treballadors percebran, durant el període de les seves vacances anuals la mitjana del que hagin percebut pels complements de festius i diumenges i els plusos de nocturnitat i d'idiomes”.

La Patronal una vegada més no vol arribar a acords pretén canviar un criteri perfectament objectiu, com és la mitjana del que hagis treballat en l'any, per un altre absolutament subjectiu com és el concepte “habitualitat”, en el què mai ens posarem d'acord. El 18 d'octubre es veuran els dos pròxims conflictes en l'Audiència Nacional sobre aquest tema, és una llàstima que la intransigència de la nostra Patronal i la negació de l'obvi, ens faci estar més temps en els tribunals on les decisions queden en mans de tercers que arribant a acords.

La voluntat d'aquest sindicat segueix sent la d'arribar a acords ferms i creïbles, sabem que és possible, i més en aquest tema on ja hi ha acords en el sector. Esperem que rectifiquin per si mateixos sense que hagi necessitat d'obligar-los en l'Audiència.

La pròxima reunió es celebrarà el 23 d'octubre, on parlarem de Prevenció, seguretat i salut i Prestacions socials.

Vosaltres sou la nostra força
AFILIA-T’HI!


Afília't! a COMFIA-CCOO

Agrupación de Telemárketing COMFIA-CCOO

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es