Archivado en Documentacio, socio economic

Intervenció Assemblea Caixa Sabadell 2007

Òrgans de Govern

El passat 21 de maig es va celebrar l’Assemblea General de Caixa Sabadell, on els empleats comptem amb una representació de 10 consellers. Considerem que manifestar la nostra opinió als òrgans de govern de la Caixa és important, donat el coneixement privilegiat que tenim de l’entitat i el nostre interès per la bona gestió. Per això vam fer la següent intervenció en el torn de precs i preguntes:


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

 

Senyores i senyors consellers,

• En el darrer any s’han esdevingut molts i importants canvis a la Caixa: relleu en la Direcció General, inici d’un nou pla estratègic que culminarà amb el 150è aniversari de l’entitat, obertures d’oficines a Madrid i a València per primera vegada fora de Catalunya.

• En definitiva, són anys molt importants en els que el pes de les decisions que s’estan prenent afectaran substantivament el present i el futur de Caixa Sabadell i el de les persones que estem vinculades (clients, entitats, conjunt de la plantilla, etc.).

• Nosaltres ambicionem no només uns resultats numèrics (CS pràcticament ha de doblar el resultat fins als 100 M€ en els propers 2 anys i mig), sinó la manera d’assolir-los i amb la personalitat d’una Caixa convençuda de la seva especial naturalesa i que es diferencia i es distingeix en el mercat per:

1.  Potenciar decididament els productes socials que tenim: microcrèdits, préstec preferent per a persones amb discapacitat. Això vol dir no només tenir-los en cartera i a l’aparador, sinó impulsar-ne la seva comercialització. Creiem que la Caixa pot i ha de crear i innovar amb nous productes ètics (dipòsits, fons…) perquè estem convençuts que els nostres clients, persones com vostès, estan preocupats cada vegada més d’allò que es fa amb els seus diners i veurien de molt bon grat una inversió ètica d’aquests recursos. Creiem que apostar-hi decididament ens atorgaria un gran avantatge diferencial en el mercat financer.

2.  Creure que la integració de les persones amb algun grau de discapacitat a través del treball és possible. Valorem positivament un primer pas que s’ha donat de contractar a un Centre Especial de Treball la cura i el manteniment dels jardins de la Caixa, cal, però trobar més activitats que es puguin contractar a través d’aquesta via, sempre tenint com a fita la incorporació efectiva d’aquestes persones a la plantilla.

3.  Impulsar la definició dels Plans d’Igualtat que emanen del recent pacte que hem signat amb la Caixa i gestionar els recursos humans amb una nova cultura basada en la creativitat, en permetre la generació del talent i en la qual l’equip directiu destaqui per conciliar treball amb la vida personal i familiar. Creiem, en aquest sentit, que necessitem un nou lideratge on es potenciï el talent per sobre del presentisme.

• Enguany, per primer cop, la Caixa presenta l’Informe de Responsabilitat Social Empresarial i això ho valorem positivament. Desitgem que en les futures edicions la Caixa faci una verificació externa de l’informe i incorpori l’informe del Comitè d’Empresa , tal i com vam reclamar a l’Assemblea de l’any passat, ja que considerem que reforçaria la seva transparència i qualitat.

• Per últim, com a representants del conjunt de la plantilla, ambicionem que la Caixa ens incorpori en els projectes que afecten les persones que hi treballen i que confiï en les nostres aportacions.

Moltes gràcies per la seva atenció.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es