Archivado en Comunicats

Proposta de conversió de contractes temporals en fixos

03 10 06 La conversió dels contractes temporals en fixos crearia una ocupació estable i comportaria unes bonificacions a Banc Sabadell de més d´1.000.000 d´euros en tres anys. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Proposta de conversió de contractes temporals en fixos


L´Acord per millorar el creixement i l´ocupació (RDL 5/2006 del 9 de juny del 2006) recull diferents bonificacions per a l´empresari per crear treball fix i convertir el treball temporal en fix. Aquestes bonificacions canvien en funció dels col·lectius afectats (joves, dones, aturats...) i, concretament, s´estableix un pla extraordinari de bonificació de 800 euros anuals, durant tres anys, per cada contracte temporal signat abans de l´1 de juny del 2006 i que hagi passat a indefinit abans de l´1 de gener de 2007. El grup Banc Sabadell, segons dades de l´empresa del mes d´agost, té 550 empleats i empleades amb contracte temporal, molts d´ells d´interinatge per substituir baixes per malaltia o bé vacances. Aquest model de contracte és molt utilitzat al Banc perquè la seva bonificació, a efectes de la seguretat social, és superior a altres models de contracte temporal. A la resta del sector, es fa servir el contracte eventual per circumstàncies de la producció per fer les substitucions que abans hem esmentat. Sovint el contracte d´interinatge té durada curta i, moltes vegades, el Banc encadena diferents contractes d´interinatge als afectats. Això crea a l´empleat afectat una sensació de precarietat més gran que la que produeixen altres models de contractació temporal. Molts empleats que han treballat a Banc Sabadell amb el contracte temporal ho han fet en diferents períodes, òbviament, després d´haver superat totes les proves de selecció que aquesta empresa exigeix. És evident, doncs, que el Banc ha pogut constatar el desenvolupament professional correcte de la majoria de la plantilla amb contracte temporal. El Banc recorre al treball temporal no pel fet que no calgui un increment de plantilla fixa, sinó perquè durant els últims anys s´ha exigit un creixement negatiu de l´ocupació per les diferents fusions que hi ha hagut en el grup. L´austeritat en el control de l´ocupació ha fet que en moltes oficines i departaments la manca de personal sigui insostenible. Així mateix, el fet que els equips de suplències no puguin oferir cobertura a la manca de personal que hi ha és evident per a tota la plantilla del Banc i és una queixa contínua per part dels responsables de zona, La conversió dels contractes temporals en fixos crearia una ocupació estable i comportaria unes bonificacions a Banc Sabadell de més d´1.000.000 d´euros en tres anys. Conseqüentment, hem demanat a la direcció de Recursos Humans l´obertura de negociacions per assolir un acord amb el qual, acollint-se a les bonificacions d´aquest pla extraordinari d´estabilitat en l´ocupació, tots els contractes temporals signats abans de l´1 de juny del 2006 i que arribin a l´antiguitat mínima de sis mesos es converteixin en indefinits, tenint en compte per aquest termini de sis mesos tots els períodes en què l´empleat ha estat contractat. Al mateix temps, els hem demanat que els contractes d´ETT i els becaris es converteixin en contractes directes amb el Banc i, amb el mateix criteri, s´acullin al pla esmentat.


Sabadell, octubre del 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es