Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Avaluació dels factors de risc psicosocials

12 09 06 Finalment la direcció de Banc Sabadell farà l’avaluació dels factors de risc psicosocial a tota la plantilla del grup, 11 anys després de la publicació de la Llei de prevenció de riscos laborals que obliga a fer-ho. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Avaluació dels factors de risc psicosocials


Finalment la direcció del banc farà l’avaluació dels factors de risc psicosocial a tota la plantilla del grup, 11 anys després de la publicació de la Llei de prevenció de riscos laborals que obliga a fer-ho.

Durant tot aquest temps, des de CCOO hem reclamat reiteradament a l’empresa que ho fes, fins que el mes de novembre de 2004 vam presentar una denúncia a la Inspecció de Treball davant la negativa de l’empresa a avaluar aquests riscos. Desprès de diverses reunions a la Inspecció de Treball, aquesta ha dictaminat que l’empresa havia d´avaluar els factors de risc psicosocials a tota la plantilla.

Què són els factors de risc psicosocials? Són aquelles característiques de les condicions de treball i de la seva organització que poden afectar la salut de les persones a través de mecanismes psicològics o fisiològics, als quals també anomenem estrès.

Quin mètode utilitzarà l’empresa per fer l’avaluació? Durant aquest mes de setembre el Servei de Prevenció, a traves de la intranet, enviarà un qüestionari de 75 preguntes realitzat per l’lnstitut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (a partir d’ara INSHT) perquè l’imprimim, el contestem de manera anònima i l’enviem al Servei de Prevenció. Aquest mètode de l’INSHT té una mancança important: no avalua els riscos psicosocials derivats de l’organització del treball i és excessivament generalista.

I després? Aquesta és la qüestió vital de tot el procés. Després d’haver recopilat totes les respostes i analitzat els resultats, hauríem de tenir una resposta clara i contundent: primer, el Servei de Prevenció caldria que proposés a l’empresa un seguit de mesures correctores per solucionar els problemes que s’hagin detectat, i després, l’empresa hauria d´aplicar de manera decidida aquestes mesures correctores. No voldríem que tornés a passar el mateix que en les enquestes de clima laboral, que s’han obviat els problemes detectats tant en la del 2003 com en la del 2006.

I jo què he de fer? Des de CCOO considerem que és important, tot i les mancances senyalades, que es contesti aquest qüestionari massivament i sincera, ja que és l´única manera que la realitat d’aquesta empresa aparegui en els resultats i puguem reclamar de manera contundent una millora en les condicions de treball. Entre tots ho podem fer possible.

Continuarem informant.


Sabadell, setembre del 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es