Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Avaluació dels factors de risc psicosocials


12 09 06 Finalment la direcció de Banc Sabadell farà l’avaluació dels factors de risc psicosocial a tota la plantilla del grup, 11 anys després de la publicació de la Llei de prevenció de riscos laborals que obliga a fer-ho. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Avaluació dels factors de risc psicosocials


Finalment la direcció del banc farà l’avaluació dels factors de risc psicosocial a tota la plantilla del grup, 11 anys després de la publicació de la Llei de prevenció de riscos laborals que obliga a fer-ho.

Durant tot aquest temps, des de CCOO hem reclamat reiteradament a l’empresa que ho fes, fins que el mes de novembre de 2004 vam presentar una denúncia a la Inspecció de Treball davant la negativa de l’empresa a avaluar aquests riscos. Desprès de diverses reunions a la Inspecció de Treball, aquesta ha dictaminat que l’empresa havia d´avaluar els factors de risc psicosocials a tota la plantilla.

Què són els factors de risc psicosocials? Són aquelles característiques de les condicions de treball i de la seva organització que poden afectar la salut de les persones a través de mecanismes psicològics o fisiològics, als quals també anomenem estrès.

Quin mètode utilitzarà l’empresa per fer l’avaluació? Durant aquest mes de setembre el Servei de Prevenció, a traves de la intranet, enviarà un qüestionari de 75 preguntes realitzat per l’lnstitut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (a partir d’ara INSHT) perquè l’imprimim, el contestem de manera anònima i l’enviem al Servei de Prevenció. Aquest mètode de l’INSHT té una mancança important: no avalua els riscos psicosocials derivats de l’organització del treball i és excessivament generalista.

I després? Aquesta és la qüestió vital de tot el procés. Després d’haver recopilat totes les respostes i analitzat els resultats, hauríem de tenir una resposta clara i contundent: primer, el Servei de Prevenció caldria que proposés a l’empresa un seguit de mesures correctores per solucionar els problemes que s’hagin detectat, i després, l’empresa hauria d´aplicar de manera decidida aquestes mesures correctores. No voldríem que tornés a passar el mateix que en les enquestes de clima laboral, que s’han obviat els problemes detectats tant en la del 2003 com en la del 2006.

I jo què he de fer? Des de CCOO considerem que és important, tot i les mancances senyalades, que es contesti aquest qüestionari massivament i sincera, ja que és l´única manera que la realitat d’aquesta empresa aparegui en els resultats i puguem reclamar de manera contundent una millora en les condicions de treball. Entre tots ho podem fer possible.

Continuarem informant.


Sabadell, setembre del 2006