Archivado en Comunicats, Salari

Certificat de meritatges

31 07 06 El certificat emès reconeix el deute que té el Banc amb cadascun dels empleats i empleades. És molt important guardar i conservar el certificat, doncs és la garantia per a poder-lo reclamar en el moment que es causi baixa en el Banc. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

CERTIFICAT DE MERITATGES La plantilla del Grup Banc Sabadell, excepte els provinents de Banc Atlàntic, hem rebut una carta i un certificat que informa sobre el canvi en el càlcul dels meritatges de les pagues extres. El certificat emès reconeix el deute que té el Banc amb cadascun dels empleats i empleades. Si es té dret a cobrar les festes suprimides, el Banc li deu a l´empleat 1,02 pagues, si no es té aquest dret, el deute ascendeix al 0,76 d´una paga (no el 0,76% i l’1,02% que el certificat indica i que s’haurà de rectificar). És molt important guardar i conservar el certificat, doncs és la garantia per a poder-lo reclamar en el moment que es causi baixa en el Banc. El motiu d´aquest deute és el següent: fins a l´any 2004, Banc Sabadell calculava les pagues extres al llarg dels dotze mesos naturals (per exemple: la d´estiu des del 16 de juny al 15 de juny de l’any següent). Per tant, a inicis de cada any el Banc “devia” una part de les pagues corresponents. Des de gener de 2004, el Banc va decidir canviar el sistema de meritatge per tenir liquidats tots els imports a principis d’any. Aquest canvi produeix un deute amb la plantilla, excepte amb la provinent de Banc Atlàntic que ja calculava així els seus meritatges. Des de CCOO vam demanar en el seu moment que el Banc liquidés aquest deute a cadascun dels empleats o empleades afectats. El Banc va decidir no fer-lo i per això vam sol·licitar l´emissió del certificat que ara heu rebut i que garanteix el deute, que no és absorbible ni compensable i que haurà de ser pagat juntament amb la liquidació quan es causi baixa en l´empresa. Un consell: guarda aquest certificat i, especialment, el que rebràs amb el percentatges correctes. Sabadell, 31 de juliol de 2006 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es