Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Persones d´especial sensibilitat

03 04 06 Malgrat la insistència de CCOO, Banc Sabadell no ha publicat tots els protocols per a les persones d´especial sensibilitat en la intranet. És per això que CCOO suplim la deficiència de l´empresa amb aquesta publicació. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Persones d´especial sensibilitat


Fa uns tres mesos des de CCOO vam informar sobre la publicació a la intranet d´una sèrie de protocols per a les persones amb especial sensibilitat, per tal de garantir de manera especifica la protecció de la salut dels treballadors i treballadores. Tot això era el resultat d´una denuncia que des de CCOO vam interposar a la Inspecció de Treball i ens van donar la raó. Però resulta que l´empresa no ha publicat tots els protocols a la intranet, sense entrar en més consideracions, resulta curiós que aquest protocol, que considerem força important, no l’hagin publicat malgrat la nostra insistència. És per això que CCOO suplim la deficiència de l’empresa i el reproduïm a continuació: PROTOCOL DE NOVES INCORPORACIONS Empleats afectats:  Aquells que són noves incorporacions a la nostra plantilla.  Aquells que s´incorporen a la nostra plantilla des d´altres entitats adquirides pel Banc.  Aquells que es reincorporen a l´activitat després d’una baixa per malaltia IT prolongada (ALD). Riscos definits: Aquests empleats tenen en comú que han de superar un període d´adaptació. En el cas d´empleats de nova incorporació, perquè han d´integrar-se en una organització que els és desconeguda, amb unes tasques que posen a prova la seva valoració personal i professional. En el cas d´empleats que han patit una IT molt prolongada, perquè una malaltia de llarga durada comporta un trencament amb la seguretat i l´autoestima, que es tradueix en ansietat davant el retrobament de les tasques professionals, encara que siguin les habituals. La no superació de l’ansietat descrita pot iniciar diferents símptomes psíquics o físics. Des de símptomes aïllats com l´insomni o la disminució del rendiment, a processos estructurats com la fòbia a la situació laboral, moltes vegades de difícil resolució. Mesures correctores: No tots els empleats tenen el mateix grau de vulnerabilitat. En les situacions descrites, és important crear un canal de comunicació que permeti, en primer lloc, detectar precoçment els signes d´un procés de desadaptació de les persones immerses en alguna de les situacions descrites i, en segon lloc, que tinguin un canal obert de fàcil accés al Servei de Prevenció, especialment amb Medecina del Treball. Tot això requereix informació. Per això, Medecina del Treball facilitarà a les persones incloses en algun dels tres grups indicats al principi d´aquest protocol una informació escrita, en la qual s´explicaran els fonaments aquí indicats, les mesures aconsellables que cal adoptar perquè procés d´adaptació sigui un èxit, i s´indicarà també la manera més fàcil de posar-se en contacte amb Medecina del Treball quan es cregui necessari, i sempre que es tinguin alguns dels símptomes que específicament s´indicaran. Medecina del Treball prendrà en cada cas les mesures oportunes per prevenir possibles danys, en col·laboració amb aquells departaments del Banc la participació dels quals sigui necessària. Continuarem informant.


Sabadell, abril de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es