Archivado en Comunicats, Salut Laboral

ADM1, el maquillatge de la realitat

29 03 06 La majoria de la plantilla pateix un excés desmesurat de càrregues de treball, Banc Sabadell, però, com a mesura correctora, recalcula la plantilla necessària per a oficines utilitzant uns temps rebaixats. El resultat és un sobrant «teòric» d’empleats. (PDF:Cat. / Cast.)Per a la comparativa de temps, contacteu amb aquesta secció sindical


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


ADM1, el maquillatge de la realitat


Tots coneixem la incidència directa que té l’ADM1(1) en el càlcul de la plantilla necessària (2) i homologada (3) de cada oficina, encara que la majoria de vegades desconeixem el seu funcionament i els canvis que puntualment es produeixen en l’aplicació d’aquesta eina de dimensionament i l’ajust a la baixa de la plantilla de les oficines.Van agafar com a base uns temps que van ser modificats a la baixa el setembre de 2005, el mes d’octubre de 2005, Organització va calcular la plantilla necessària de cadascuna de les oficines. Desconeixem sobre quins criteris objectius s’han reduït els temps necessaris (4) de pràcticament totes les tasques, ni per què han desaparegut del catàleg de temps tasques que encara s’estan realitzant.Entre els mesos de novembre i desembre de 2005 es va comunicar a les zones i a les oficines el resultat del càlcul de la plantilla necessària; per tant, amb aquest dimensionament ens podem trobar que a moltes oficines, tot i anar saturades de feina, hi hagi un sobrant de persones, la qual cosa significa un patiment per a tota la plantilla per poder acomplir els mateixos objectius amb menys plantilla.Paradoxalment, el mes de febrer de 2006 es tornen a modificar els temps, però sense tornar a recalcular la plantilla necessària per a cada oficina.En definitiva, quan la majoria de la plantilla pateix un excés desmesurat de càrregues de treball, l’empresa, com a mesura correctora, recalcula la plantilla necessària per a oficines utilitzant uns temps rebaixats. El resultat és un sobrant «teòric» d’empleats. Què pretenen? Fins a on pensen arribar?Continuarem informant.


Sabadell, març de 2006

(1) ADM1: és l’instrument utilitzat per l’empresa per poder quantificar les necessitats de recursos humans de les oficines.

(2) Plantilla necessària: és aquella que es necessita per cobrir les necessitats ocasionades pel seu volum d’operativa, pel manteniment dels seus clients i per aconseguir els objectius anuals fixats.

(3) Plantilla homologada: es poden afegir a la plantilla necessària una sèrie d’ajustaments per determinar la plantilla homologada de cada oficina. Exemples d’aquests ajustaments: oficina de nova obertura, autosuplent, oficina en fase de creixement…

(4) Temps necessari: és el temps que precisa un empleat normalment format, actiu i capaç, per fer un determinat procés o una tasca en condicions normals.Per a més informació podeu consultar: Intranet - Document de treball - Normativa - Normes de treball - Manuals Corporatius - Organització - Mesura d’activitat línia mercat Intranet - Document de treball - Altres - Catàlegs - Catàleg de temps ADM1 Si voleu conèixer la comparativa de temps entre els anys 2003, 2005 i 2006, us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es