Archivado en Comunicats, Salut Laboral

ADM1, el maquillatge de la realitat


29 03 06 La majoria de la plantilla pateix un exc√©s desmesurat de c√†rregues de treball, Banc Sabadell, per√≤, com a mesura correctora, recalcula la plantilla necess√†ria per a oficines utilitzant uns temps rebaixats. El resultat √©s un sobrant ¬ęte√≤ric¬Ľ d¬íempleats. (PDF:Cat. / Cast.)Per a la comparativa de temps, contacteu amb aquesta secci√≥ sindical


pdf
print
pmail

ADM1, el maquillatge de la realitat


Tots coneixem la incidència directa que té l’ADM1(1) en el càlcul de la plantilla necessària (2) i homologada (3) de cada oficina, encara que la majoria de vegades desconeixem el seu funcionament i els canvis que puntualment es produeixen en l’aplicació d’aquesta eina de dimensionament i l’ajust a la baixa de la plantilla de les oficines.Van agafar com a base uns temps que van ser modificats a la baixa el setembre de 2005, el mes d¬íoctubre de 2005, Organitzaci√≥ va calcular la plantilla necess√†ria de cadascuna de les oficines. Desconeixem sobre quins criteris objectius s¬íhan redu√Įt els temps necessaris (4) de pr√†cticament totes les tasques, ni per qu√® han desaparegut del cat√†leg de temps tasques que encara s¬íestan realitzant.Entre els mesos de novembre i desembre de 2005 es va comunicar a les zones i a les oficines el resultat del càlcul de la plantilla necessària; per tant, amb aquest dimensionament ens podem trobar que a moltes oficines, tot i anar saturades de feina, hi hagi un sobrant de persones, la qual cosa significa un patiment per a tota la plantilla per poder acomplir els mateixos objectius amb menys plantilla.Paradoxalment, el mes de febrer de 2006 es tornen a modificar els temps, però sense tornar a recalcular la plantilla necessària per a cada oficina.En definitiva, quan la majoria de la plantilla pateix un exc√©s desmesurat de c√†rregues de treball, l¬íempresa, com a mesura correctora, recalcula la plantilla necess√†ria per a oficines utilitzant uns temps rebaixats. El resultat √©s un sobrant ¬ęte√≤ric¬Ľ d¬íempleats. Qu√® pretenen? Fins a on pensen arribar?Continuarem informant.


Sabadell, març de 2006

(1) ADM1: és l’instrument utilitzat per l’empresa per poder quantificar les necessitats de recursos humans de les oficines.

(2) Plantilla necessària: és aquella que es necessita per cobrir les necessitats ocasionades pel seu volum d’operativa, pel manteniment dels seus clients i per aconseguir els objectius anuals fixats.

(3) Plantilla homologada: es poden afegir a la plantilla necessària una sèrie d’ajustaments per determinar la plantilla homologada de cada oficina. Exemples d’aquests ajustaments: oficina de nova obertura, autosuplent, oficina en fase de creixement…

(4) Temps necessari: és el temps que precisa un empleat normalment format, actiu i capaç, per fer un determinat procés o una tasca en condicions normals.Per a més informació podeu consultar: Intranet - Document de treball - Normativa - Normes de treball - Manuals Corporatius - Organitzaci√≥ - Mesura d¬íactivitat l√≠nia mercat Intranet - Document de treball - Altres - Cat√†legs - Cat√†leg de temps ADM1 Si voleu con√®ixer la comparativa de temps entre els anys 2003, 2005 i 2006, us podeu posar en contacte amb nosaltres.