Archivado en Comunicats, Salari

Augmenten els beneficis, incrementen els dividends i perdem salari

20 03 06 La direcció de Banc Sabadell ha decidit, ara que tenim importants beneficis, rebaixar-nos el sou a tots. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Augmenten els beneficis, incrementen els dividends i perdem salari


Ara que tenim grans beneficis, la direcció de l´empresa ha decidit rebaixar el sou a tothomL´objectiu que persegueix l´anomenat salari assignat anual és la baixada sistemàtica i progressiva del salari dels treballadors.

Aquesta eina no preveu, en cap cas, increments automàtics de salari, i tampoc hi ha un responsable a Compensació i Desenvolupament que esmeni les situacions en les quals es pagui els empleats per sota dels paràmetres del Banc. Sí, però, que s’ha incorporat l´absorció automàtica de qualsevol aplicació del conveni, excepte l´increment anual de l´IPC. Això passa, per exemple, amb els increments de triennis per antiguitat. El resultat és que el salari assignat anual provoca que tots els empleats del grup perdem diners cada any.

L´absorció automàtica de triennis que apliquen a tota la plantilla comporta una pèrdua molt important de poder adquisitiu. Els càlculs són fàcils: l´any que incrementem un trienni, si queda alguna cosa de la retribució extraconveni, ens treuen aproximadament 600 euros anuals i, en el cas dels tècnics, s´ha d´afegir una quantitat que oscil·la entre els 185 euros (nivell VIII) i els 645 euros (nivell I). Això passa cada tres anys, fins que no percebem res en concepte de retribució extraconveni. Mentrestant perdrem salari, situació que mai pot recuperar la retribució voluntària ni la variable o CVFA, que la seva assignació depèn d´objectius acomplerts i, com el seu nom indica, és variable.No hi ha cap motiu que justifiqui aquest càstig generalitzat a tota la plantilla Els beneficis s´incrementen espectacularment cada any i les persones que treballem en aquesta empresa hem demostrat amb escreix a la Direcció una capacitat de col·laboració i un compromís constants en tots els projectes de l´empresa.

Hem de tenir en compte que som un gran Banc, però estem lluny de percebre el nombre de pagues que cobra el personal de la majoria de bancs, les quals provenen de l´aplicació de la fórmula del conveni de participació en beneficis. Si la Direcció ens continua traient diners, en poc temps serem la plantilla pitjor pagada del sector. Vegeu en el pdf un quadre que reflecteix aquesta realitat.Sembla que fer-se gran molesta el Banc i que no valora la funció administrativa La direcció executiva d´aquesta empresa vol fer cau i net amb els nostres salaris, però no amb els seus (vegeu la publicació pròxima) i també vol penalitzar l´experiència i la funció. Hi ha col·lectius d´empleats que són considerats de segona classe i és per això que Recursos Humans té la directriu, en l´aplicatiu del salari assignat anual, d´absorbir i congelar el salari cada any a empleats administratius de nivell IX amb molta antiguitat, a administratius de nivell VIII assimilat, a tècnics amb funció administrativa i a tècnics que l´empresa ha ubicat per causes organitzatives en llocs de treball que els vol pagar menys. El denominador comú en aquests casos és l´edat i l´antiguitat de l´empleat. Els fascina el cost econòmic més baix que implica mantenir un 40% de la plantilla amb categoria i salari d´administratiu, encara que un alt percentatge tingui la funció de tècnic i assumeixi responsabilitats no retribuïdes legalment (per exemple, RA i GECO).


Sabadell, març de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es