Archivado en Comunicats, Salari, beneficis socials

125 aniversari Banc Sabadell


20 02 06 Transcrivim la carta que hem dirigit a Juan Cruz Alcalde, director de Recursos Humans i Organització de Banc Sabadell, sol·licitant una gratificació extraordinària pel 125 aniversari de la fundació del banc. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail

Carta a Juan Cruz Alcalde


Senyor,

Com recordarà, el març de l´any passat vam presentar la petició d´una paga extra per a tota la plantilla com a compensació a la col·laboració i sobreesforç fet durant les successives fusions bancàries, cosa que, sens dubte, ha fet possible la gran projecció i l´èxit actual del grup Banc Sabadell.

La Comissió Executiva va aprovar únicament 1/4 de paga extra per a la plantilla i, malgrat que no es corresponia als termes de la nostra petició, vam valorar, en la seva justa mesura, l´aprovació del 1/4 de paga. Érem conscients que aquest any es complia el 125 aniversari de l´entitat i estàvem convençuts que la Direcció d´aquesta empresa estaria a l´alçada de les circumstàncies de l´esdeveniment i disposada a demostrar als seus empleats la gratitud (compartida) per la llarga i bona salut del Grup.

Conseqüentment amb les expectatives esmentades, volem comunicar-li la nostra proposta de gratificació per a la plantilla, amb la finalitat que la faci arribar a la Comissió Executiva.

Es compon de tres conceptes que es distribueixen durant aquest any.

1.- 1/2 paga extraordinària que suggerim s´aboni el segon trimestre de l´any.

2.- 600 euros lineals, accions pel mateix valor o un PC portàtil amb ADSL gratuït, a elecció de l´empleat. Pensem que aquesta gratificació hauria de situar-se en el tercer trimestre. D´aquesta manera hi haurà temps suficient perquè els empleats puguin elegir l´opció que prefereixen.

3.- Coincidint amb el mes en què efectivament es compleix el 125 aniversari (desembre). Creiem que seria molt positiu culminar la celebració de l´aniversari, dotant amb 10.000 punts a cada empleat, talment que pugui accedir a un dels objectes del catàleg de BS punts. També pensem que seria positiu que aquest catàleg inclogués, en aquell mes, la opció d´una cistella o un lot de productes nadalencs.

Com veurà són peticions molt raonables i no dubtem que una empresa com Banc Sabadell, en contínua expansió i millora dels seus paràmetres econòmics, pugui assumir-les perfectament.

Atentament,María García


Sabadell, 20 de febrer de 2006