Archivado en Comunicats, Salari

Nòmina de febrer

03 03 05 La Direcció de RRHH que aplica una política retributiva basada en la desinformació i la prepotència, deuen creure que es controla millor a la plantilla des del caos i l´obscurantisme. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


I tu, què has cobrat aquest mes?


La Direcció de Recursos Humans opta pel caos també en la retribució


El que podria ser una felicitació per pagar millor a la plantilla, ha de convertir-se en una crítica a la Direcció de RRHH que aplica una política retributiva basada en la desinformació i la prepotència, sense informar els empleats ni els seus representants legals. Deuen creure que es controla millor a la plantilla des del caos i l´obscurantisme.

Rebem un munt de preguntes sobre la “revisió salarial” aplicada en la nòmina de febrer i que s´ha produït, per crear més confusió, juntament amb el pagament avançat (?) del CVFA, increments de plus voluntaris i canvis de categoria. No estem segurs de conèixer tota la casuística, però a continuació us informem sobre alguns punts:

L´aplicació del Conveni (increment del 0.7%) és obligatòria en els conceptes de conveni i a tots els treballadors.

La Direcció de RRHH ha discriminat diferents col·lectius de la plantilla, dels quals no coneixem ni el nombre d´afectats ni els paràmetres utilitzats:

 A uns els congelen el sou, absorbint l´increment del 0.7%. Si l´absorció s´ha fet sobre el B06 és il·legal i reclamable judicialment.

 A uns altres els incrementen un percentatge (majoritàriament el 2.3%) el salari de conveni, però apliquen el resultat en el B50 (absorbible, compensable i no pensionable).

 Als que percebien l´E07, l´hi “eliminen”. Això és il·legal i es pot reclamar judicialment.

S’intenta imputar la responsabilitat dels salaris als responsables d’unitat, però és la Direcció de Recursos Humans qui decideix:

 Els pressupostos econòmics.

 Abonar els increments en un concepte absorbible, compensable i no pensionable (B50).

 Eliminar l´E07.

 L´absolut desconcert que ha provocat aquesta “revisió salarial”.

Per altra banda, els sindicats estem sol·licitant un increment salarial del 3.4% en la negociació del Conveni. L´augment pactat es farà sobre el salari de 2004 revisat amb el 0.7%, és a dir, que si s´aconsegueix aquest acord, el nostre salari de conveni haurà d’incrementar-se un 4.1% en relació al de desembre de 2004 i amb efectes des de l’1 de gener. Què farà la Direcció de Recursos Humans llavors? Ens “concedirà” aquests increments com si fossin pura generositat del Banc? Ens absorbirà tot el que sobrepassi el 2.3% perquè “ells” creuen que ja és suficient? Us aconsellem que guardeu les vostres nòmines i que estigueu atents a les informacions sobre el Conveni del sector.

Instem a la Direcció de Recursos Humans i Organització que expliqui si la “revisió salarial” de febrer és un augment consolidat (i per què no ho apliquen en conceptes no absorbibles ni compensables) o si avancen el que després absorbiran (i mentrestant estem contents i convençuts que el banc comparteix els beneficis amb els treballadors).

Us suggerim que també vosaltres pregunteu amb un e-mail a: 0901Nomina@sabadellatlantico.com.


Sabadell, 3 de març de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es