Archivado en Comunicats, Salari

Negociacions del conveni de banca

03 02 05 Comencen les negociacions del Conveni de Banca. Les nostres reivindicacions: salari, jornada, conciliació vida laboral i familiar, carrera professional, beneficis socials... (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Negociacions del conveni de banca


Les treballadores i els treballadors de Banca ens veiem sotmesos quotidianament a importants pressions per a la consecució d´objectius cada cop més difícils. La cara del resultat d´aquest esforç són els importants beneficis de les entitats, que s’han fet públics aquests dies, la creu és l´incompliment de moltes de les normes recollides en el Conveni Col•lectiu, les prolongacions sistemàtiques i generalitzades de les jornades de treball, una política de trasllats que no té en consideració les necessitats personals, en suma unes condicions laborals francament millorables. El dia d´avui s´ha constituït la Taula Negociadora del XX Conveni Col•lectiu de Banca amb la següent representació de cada sindicat:Sindicat Percentatge Membres Taula
CCOO 48,46% 6
UGT 32,19% 4
CGT 12,07% 2
CIG 3,51% 1
ELA 2,52% 1
LAB 1,24% 1
En el curs de les negociacions posarem sobre la taula els problemes i les necessitats dels treballadors: Unes retribucions d’acord amb el nostre treball i l´increment de la productivitat, perfectament assumibles pels Bancs en relació als seus beneficis, per això plantejarem un increment salarial del 3,4%, que és la inflació prevista pels organismes més rigorosos i solvents, amb clàusula de revisió, i també el canvi del sistema de participació en beneficis i l´actualització de tots els plusos. No treballar més enllà del legalment establert i amb un descans diari i setmanal raonable, que hauria de començar per respectar la jornada laboral i la lliurança de tots els dissabtes de l´any, sense haver de suprimir-se altres drets. Computar les vacances en dies laborables i establir un sistema rotatiu per als quadres de vacances. Una carrera professional que primi la professionalitat enfront de la disponibilitat, fixant nivells mínims per a cada funció, una formació adequada per a tots i unes retribucions complementàries objectives i transparents, negociades en l´àmbit de l´empresa, permetria un millor desenvolupament professional i un compliment d´objectius sense les pressions actuals. Conciliar la vida laboral i familiar passa pel compliment de la jornada, pel disseny de la carrera professional, pel fi de la pressió laboral i per una millor regulació dels permisos retribuïts per naixement de fills i lactància, així com per una normativa més útil en les reduccions de jornada. Ens proposem garantir, de forma efectiva, la igualtat entre homes i dones, establint clàusules d´acció positiva en la promoció. Per treballar en millors condicions i en un adequat clima laboral, s´han de regular i millorar les normes de salut laboral, reduir els riscos, també els psicosocials i evitar l´assetjament moral (mobbing), Les noves tecnologies han d´estar al servei de tots, per a això, és necessari regular l´accés al correu electrònic i reconèixer els ciberdrets. Fer excepcional la contractació temporal, limitar la precarietat en l´ocupació, les subcontractacions i l´externalizació de serveis bancaris a altres empreses. Acabar amb la discriminació sindical, perquè els representants dels treballadors no quedin exclosos dels sistemes de retribució complementària i de la promoció a les seves empreses. Actualitzar els beneficis socials, millorant els crèdits d´habitatge, els permisos, les despeses de transport. El Conveni Col•lectiu estableix les nostres condicions de treball, els drets i obligacions laborals que ens afecten dia a dia. El seu compliment, la seva millora i regulació de forma negociada són objectius prioritaris de COMFIA–CCOO, però requereixen de la participació activa de tots els treballadors, exercint els drets actuals i donant suport a les reivindicacions sindicals. Per millorar en el futur i/o evitar deterioraments de les nostres condicions de treball, hem d´aprofitar les oportunitats del present i el Conveni Col•lectiu és una d´aquestes oportunitats, possiblement la més important.


2 de febrer de 2005

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es