Archivado en Comunicats, Previsio Social

Comunicaci贸 del P.E.


12 12 03 Breu explicaci贸 de l麓origen del P.E. i de quina manera repercuteix en la nostra pensi贸 de jubilaci贸. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail


Comunicaci贸 del P.E. Col.lectius A i A1 del pla de pensions


La Comissi贸 de Control del Pla de Pensions ha comunicat a tots els empleats dels col路lectius A i A1 el percentatge (P.E.) que pagar脿 com a prestaci贸 econ貌mica quan s聮arribi a la jubilaci贸 als 65 anys.

El P.E. o percentatge econ貌mic 茅s una xifra FIXA per a cada treballador de banca que va ingressar abans del 8 de mar莽 de 1980 per a complementar la pensi贸 de la Seguretat Social (S.S.). Si es t茅 dret a jubilar-se anticipadament, 茅s a dir, abans dels 65 anys (actualment qui va cotitzar a la S.S. abans de l聮1 de gener de 1967 i, la resta, si es troba en la situaci贸 d聮atur), tindr脿 fixades sis xifres de P.E., que s聮aplicaran en funci贸 de l聮edat de jubilaci贸 sigui als 60, 61, 62, 63, 64 o 65. La Comissi贸 de Control nom茅s ens informa del P.E. dels 65 anys, perqu猫 茅s el que est脿 dotat en el pla de pensions. Per dotar la resta dels P.E. en cas de jubilaci贸 anticipada el banc t茅 subscrita una p貌lissa d聮assegurances amb BanSabadell Vida.

Aquest percentatge es va fixar mitjan莽ant una f贸rmula en el conveni. La seva filosofia 茅s b脿sicament la seg眉ent:

 El 31 de desembre de 1987 es va simular la jubilaci贸 hipot猫tica de tots i cada un dels treballadors com si en aquesta data tinguessin 65 anys, tenint en compte tots els increments que per conveni haguessin obtingut. D聮aquesta manera es va calcular la pensi贸 hipot猫tica que en aquell moment hagu茅s pagat la S.S. per exemple 12 mil euros.

 Una vegada es va tenir calculada la pensi贸 (12.000 euros), es va calcular un complement per la difer猫ncia entre el salari de conveni hipot猫tic i la pensi贸 de jubilaci贸 hipot猫tica que li correspondria en aquell moment. Seguint amb l麓exemple, 15.000 euros de salari menys 12.000 igual a 3.000 euros.

 A partir d聮aquest resultat es va obtenir el percentatge que implicava aquest complement (3.000 euros) sobre el salari de conveni hipot猫tic (15.000 euros). Aquest percentatge 茅s el P.E., en el cas de l麓exemple s贸n 3.000 euros sobre 15.000, el que suposa un P.E. del 20%.

L聮any 2002 CCOO vam detectar errors i vam for莽ar que es tornessin a calcular tots els P.E.. El c脿lcul nou va permetre el reconeixement d聮un d猫ficit de 1.300 milions de pessetes en el pla de pensions. Aquest c脿lcul nou va ser repassat i contrastat, d聮una banda, pels actuaris del pla de pensions i, de l聮altra, pels actuaris que va nomenar CCOO, sense que es trobessin difer猫ncies significatives.

Pot crear dubtes entre els companys que els P.E. puguin diferir entre els treballadors que, aparentment, tenen la mateixa casu铆stica. Aquestes difer猫ncies s贸n produ茂des fonamentalment perqu猫 el 31 de desembre de 1987 es pertanyia al grup d麓administratius, al de t猫cnics o de subalterns. Aquests grups es diferen-ciaven molt en el m脿xim que es permetia cotitzar a la S.S. -1.840.000 pessetes anuals per a administratius i 3.120.000 pessetes per a t猫cnics-. Aix貌 vol dir que la pensi贸 de jubilaci贸 dels administratius seria m茅s baixa percentualment respecte al seu sou que la dels t猫cnics i, per tant, el banc havia de complementar m茅s percentatge. Altres factors que poden crear difer猫ncies s贸n els triennis d麓antiguitat, els triennis de cap, la categoria聟

Per calcular a quina quantitat puja el complement de pensi贸 en cas de jubilaci贸 als 65 anys, es fa servir aquest percentatge de la manera seg眉ent: s聮aplicar脿 aquest percentatge als conceptes de conveni que es cobra durant l聮any en la n貌mina; s聮ha de tenir present que el sou base, l聮antiguitat i el plus de resid猫ncia tamb茅 es cobren en les pagues extres i la resta de conceptes de conveni 煤nicament en dotze vegades. A m茅s a m茅s, el grup administratiu tamb茅 ha d聮aplicar dotze vegades el P.E. al 聯B05 Complement salarial聰 i al 聯E07 Complement voluntari als plusos conveni聰. El grup t猫cnic t茅 assegurats aquests dos conceptes mitjan莽ant un contracte que va signar el juliol de 2001. D聮aquest c脿lcul resten exclosos els conceptes voluntaris que es paguen al Banc Sabadell com s贸n el 聯B06 Complement d聮exclusivitat聰 i 聯B50 Millora volunt脿ria聰, entre altres.


Sabadell, desembre de 2003