Archivado en Comunicats, Ocupacio

Cap Administratiu: Adequació funció-categoria

19 03 03 L´empresa s´ha compromès que tota persona que porti a terme de manera satisfactòria aquesta funció durant un període d´entre 12 i 18 mesos passarà a tenir la categoria superior. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


CAP ADMINISTRATIUAdequació funció-categoria


Dins dels molts aspectes que ens afecten com a treballadors i treballadores d´aquesta empresa un dels que més ens preocupa és el salarial. De la mateixa manera que l´empresa pretén (sovint d´una manera poc humanitzada i exagerada) treure el màxim profit professional de cadascú de nosaltres, també volem i creiem del tot just que la nostra categoria professional s´ajusti a la tasca que realment fem. En aquest sentit, el Cap Administratiu (abans anomenat Responsable Administratiu o Cap de Serveis Operatius) és una de les funcions que més ha patit en el passat i encara continua patint la disfunció entre la responsabilitat de la tasca encomanada i la categoria de les persones que la desenvolupen. Les persones que desenvolupeu aquesta funció heu patit constantment canvis de feina, de jerarquia i increments de feina i responsabilitat. Sovint sou aquella persona que està enmig de moltes de les problemàtiques i tensions que hi ha en el vostre centre de treball. A més a més, pel que fa al vessant jurídic, el Conveni Col·lectiu de Banca vigent diu que "els treballadors que realitzin funcions d´un Grup professional superior per un període de 6 mesos en un any o 8 mesos en dos anys, passaran a pertànyer al nou Grup professional, amb el nivell retributiu corresponent al treball exercit" (art. 8e.). Aquest article obre la possibilitat de denunciar situacions irregulars a nivell individual. De tota manera, com que a CCOO també som conscients de que la plantilla d´aquesta empresa és força reticent a posar demandes individuals, des de fa molt de temps hem lluitat, de manera tenaç, per aconseguir que els Caps Administratius tinguin el reconeixement que es mereixen en l´àmbit salarial i de categoria. Finalment, hem de dir que el Banc ha entès que aquesta és una funció fonamental pel bon funcionament operatiu de la xarxa i que cal recompensar l´esforç d´una manera clara i transparent. Sembla que a partir d´aquest any deixaran de produir-se de manera generalitzada aquelles situacions en què persones que feien aquesta funció, la realitzaven durant 2, 3 i fins i tot 4 anys amb categoria administrativa. Respecte a això, l´empresa s´ha compromès que tota persona que realitzi de manera satisfactòria aquesta funció durant un període d´entre 12 i 18 mesos, passarà a tenir la categoria superior. Com que la majoria de empleats i empleades que fan aquesta funció amb categoria administrativa ho fan amb nivell IX, això vol dir que passaran a categoria de personal tècnic. Donat que aquesta empresa treballa amb la informació existent en les seves bases de dades, és molt important que qualsevol persona que s´incorpori a la funció de Cap Administratiu de manera efectiva, comprovi que la seva fitxa personal s´actualitzi. Si passem de les idees genèriques cap a les xifres, cal dir que, segons les dades de l´empresa, actualment hi ha 342 persones que desenvolupen la funció de Cap Administratiu. D´aquesta xifra, n´hi ha seixanta-sis que encara tenen categoria administrativa. En aquest moment, l´empresa s´ha compromès a passar (durant el mes de març) a categoria de tècnic 54 empleats i empleades. Pel que fa a la resta se´ls incrementarà la seva categoria sempre que faci com a mínim un any que desenvolupin de manera satisfactòria -amb un bon acompliment dels seus objectius- la seva funció. Per a CCOO és una especial satisfacció aconseguir aquest reconeixement, encara que parcial, de la tasca que heu fet i feu els Caps Administratius de la xarxa. Un cop més us recordem la importància que té actualment el compliment estricte de la normativa. D´altra banda, recordar-vos que la professionalitat en el treball no ha d´estar necessàriament lligada a l´extensió sistemàtica de jornada. Ben al contrari, en els temps que corren la conciliació de la vida laboral amb la familiar i social esdevé ja i cada cop més una necessitat ineludible per gaudir d´una manera integral de la nostra vida i evitar caure en una espiral de simptomatologia i malalties derivades del nostre treball. En qualsevol cas i si teniu qualsevol dubte, us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres.


Sabadell, 19 de març de 2003

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es