Archivado en Comunicats, Ocupacio

Cap Administratiu: Adequació funció-categoria


19 03 03 L´empresa s´ha compromès que tota persona que porti a terme de manera satisfactòria aquesta funció durant un període d´entre 12 i 18 mesos passarà a tenir la categoria superior. (PDF:Cat. / Cast.)


pdf
print
pmail


CAP ADMINISTRATIUAdequació funció-categoria


Dins dels molts aspectes que ens afecten com a treballadors i treballadores d´aquesta empresa un dels que més ens preocupa és el salarial. De la mateixa manera que l´empresa pretén (sovint d´una manera poc humanitzada i exagerada) treure el màxim profit professional de cadascú de nosaltres, també volem i creiem del tot just que la nostra categoria professional s´ajusti a la tasca que realment fem. En aquest sentit, el Cap Administratiu (abans anomenat Responsable Administratiu o Cap de Serveis Operatius) és una de les funcions que més ha patit en el passat i encara continua patint la disfunció entre la responsabilitat de la tasca encomanada i la categoria de les persones que la desenvolupen. Les persones que desenvolupeu aquesta funció heu patit constantment canvis de feina, de jerarquia i increments de feina i responsabilitat. Sovint sou aquella persona que està enmig de moltes de les problemàtiques i tensions que hi ha en el vostre centre de treball. A més a més, pel que fa al vessant jurídic, el Conveni Col·lectiu de Banca vigent diu que "els treballadors que realitzin funcions d´un Grup professional superior per un període de 6 mesos en un any o 8 mesos en dos anys, passaran a pertànyer al nou Grup professional, amb el nivell retributiu corresponent al treball exercit" (art. 8e.). Aquest article obre la possibilitat de denunciar situacions irregulars a nivell individual. De tota manera, com que a CCOO també som conscients de que la plantilla d´aquesta empresa és força reticent a posar demandes individuals, des de fa molt de temps hem lluitat, de manera tenaç, per aconseguir que els Caps Administratius tinguin el reconeixement que es mereixen en l´àmbit salarial i de categoria. Finalment, hem de dir que el Banc ha entès que aquesta és una funció fonamental pel bon funcionament operatiu de la xarxa i que cal recompensar l´esforç d´una manera clara i transparent. Sembla que a partir d´aquest any deixaran de produir-se de manera generalitzada aquelles situacions en què persones que feien aquesta funció, la realitzaven durant 2, 3 i fins i tot 4 anys amb categoria administrativa. Respecte a això, l´empresa s´ha compromès que tota persona que realitzi de manera satisfactòria aquesta funció durant un període d´entre 12 i 18 mesos, passarà a tenir la categoria superior. Com que la majoria de empleats i empleades que fan aquesta funció amb categoria administrativa ho fan amb nivell IX, això vol dir que passaran a categoria de personal tècnic. Donat que aquesta empresa treballa amb la informació existent en les seves bases de dades, és molt important que qualsevol persona que s´incorpori a la funció de Cap Administratiu de manera efectiva, comprovi que la seva fitxa personal s´actualitzi. Si passem de les idees genèriques cap a les xifres, cal dir que, segons les dades de l´empresa, actualment hi ha 342 persones que desenvolupen la funció de Cap Administratiu. D´aquesta xifra, n´hi ha seixanta-sis que encara tenen categoria administrativa. En aquest moment, l´empresa s´ha compromès a passar (durant el mes de març) a categoria de tècnic 54 empleats i empleades. Pel que fa a la resta se´ls incrementarà la seva categoria sempre que faci com a mínim un any que desenvolupin de manera satisfactòria -amb un bon acompliment dels seus objectius- la seva funció. Per a CCOO és una especial satisfacció aconseguir aquest reconeixement, encara que parcial, de la tasca que heu fet i feu els Caps Administratius de la xarxa. Un cop més us recordem la importància que té actualment el compliment estricte de la normativa. D´altra banda, recordar-vos que la professionalitat en el treball no ha d´estar necessàriament lligada a l´extensió sistemàtica de jornada. Ben al contrari, en els temps que corren la conciliació de la vida laboral amb la familiar i social esdevé ja i cada cop més una necessitat ineludible per gaudir d´una manera integral de la nostra vida i evitar caure en una espiral de simptomatologia i malalties derivades del nostre treball. En qualsevol cas i si teniu qualsevol dubte, us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres.


Sabadell, 19 de març de 2003