Archivado en Comunicats, Salut Laboral, Ocupacio

Enquesta "clima laboral"

16 04 03 L´enquesta posa clarament de manifest que a una gran part de la plantilla li manca confiança en l´organització d´aquesta empresa. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


ENQUESTA DE CLIMAEl dit a la nafra


"Satisfacció general" o "Satisfacció en general"L´Organització ha comunicat a la plantilla que l´índex de "Satisfacció general" del 71% de les persones que han contestat l´enquesta és del 67%. Segons el document publicat per la mateixa empresa a Intranet, aquest percentatge correspon a la resposta a la pregunta… "En general, estic satisfet amb el meu treball en el Grup Banc Sabadell?".De fet, aquesta apreciació corroborà la impressió que, des de CCOO, sempre hem transmès a la Direcció del Banc. La major part de les persones que treballem al Banc volem fer la feina ben feta i assumir la responsabilitat que ens pertoca. Però, ESTEM CONTENTS AMB EL BANC?Recentment, ESADE ha actuat com a soci acadèmic en un estudi de la consultora GPTW sobre clima laboral. En aquest estudi han participat 12069 treballadors i treballadores de moltes empreses, totes elles espanyoles. Respecte a aquesta enquesta, més del 70% de les persones que hi ha participat consideren que la seva empresa és un bon lloc per treballar. Els professors d´ESADE que han intervingut en aquest treball conclouen que una gran empresa per treballar és "aquélla en la que los empleados perciben credibilidad en su organización, respeto y trato justo por parte de la dirección y trabajan en un entorno de compañerismo y cooperación".Estem contents amb el Banc?Per conèixer el grau de satisfacció dels empleats i les empleades amb la seva empresa hem escollit i classificat les afirmacions de l´enquesta que ens sembla poden donar-nos pistes per respondre a aquest interrogant. D´aquesta manera (com es pot comprovar en el quadre del revers d´aquest escrit) podem parlar bàsicament de "com ens sentim" (ambient de treball i tracte personal amb la plantilla), quin grau de confiança tenim en aquesta empresa de cara al futur (confiança en l´organització) i quina percepció tenim de la nostra imatge en el sector (imatge d´èxit i lideratge en el sector).En tots els aspectes esmentats en el paràgraf anterior es detecten, com diu l´informe publicat pel banc, àrees o aspectes amb més "potencial de desenvolupament"; és a dir, que cal millorar. En alguns casos, els resultats són força negatius, com es pot veure en el quadre que reproduïm.Unes prioritats sospitosesEl dia 19 de març, el Senyor Oliu va enviar una carta a tots els empleats i empleades on feia esment dels resultats de l´enquesta de clima. Es destacaven els aspectes més valorats i els "apartats prioritaris susceptibles de millora". Des de CCOO hem intentat fer el mateix exercici que han fet des de la direcció del Banc: esbrinar els aspectes més preocupants.El més curiós es que les prioritats del Banc no coincideixen ni en aquells aspectes que la pròpia enquesta valora com a més negatius, ni a un intent de fer una gestió equilibrada de les tres potes de la taula (ambient de treball i tracte personal amb la plantilla, confiança en l´organització i imatge d´èxit i lideratge en el sector).Per això volia el Banc fer aquesta enquesta de clima? Per donar prioritat a només alguns aspectes i oblidar o obviar aquells que la mateixa enquesta posa de manifest com a molt deficitaris. De fet, si ja tenien decidit el que volien fer no calia cap enquesta.Prou paraulesJa no serveixen només les paraules. La realització d´aquesta enquesta tenia que anar acompanyada, segons ens va comunicar la pròpia empresa, d´accions concretes, transparents i clares. Cal que es comuniquin les polítiques d´empresa i de recursos humans que pretenen fer millor aquesta organització i que tots els que hi treballem estiguem més satisfets, no només amb el nostre treball (que també) sinó en el fet de treballar en el Grup Banc Sabadell. Cal també que les condicions salarials i laborals que ens apliquin siguin molt més satisfactòries.Fins ara l´empresa s´ha omplert la boca tot demanant confiança i col·laboració. Ara és el moment de deixar-se de demagògies i falses promeses. Ara cal que ens diguin que pensen fer i com i quan. Està clar -tal com la pròpia enquesta posa clarament de manifest- que a una gran part de la plantilla li manca confiança en aquesta organització. De la direcció de l´empresa depèn cap a on es decanti la balança.


Sabadell, abril de 2003

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es