Archivado en Comunicats, Salari

Absorció en els complements voluntaris (plou sobre mullat)

16 07 2003 Molts empleats i empleades (més d´un centenar segons la mateixa organització) aquest any cobraran el mateix que l´any anterior, amb independència del que s´incrementi l´IPC o del que es pugui signar per conveni, ja que l´increment a compte del conveni els hi ha estat absorbit i compensat a través dels complements voluntaris. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


ABSORCIÓ EN ELS COMPLEMENTS VOLUNTARIS Plou sobre mullat


Com heu pogut comprovar en la nòmina del mes de juny s’ha fet un increment de l’1,75% a compte sobre aquells conceptes establerts en el Conveni Col·lectiu de Banca (A.01 salari base, B.01 antiguitat, C.16 plus polivalència, E.03 plus conveni qualitat treball, i bossa de vacances) , amb efecte de gener de 2003. Pel que fa als complements voluntaris, el Banc ha actuat de tres maneres diferents: en alguns casos, ha aplicat l’increment a compte també en els complements voluntaris; en altres, ha mantingut la quantitat que es cobrava. Però el més greu és que molts empleats i empleades (més d’un centenar segons la mateixa organització) aquest any cobraran el mateix que l’any anterior, amb independència del que s’incrementi l’IPC o del que es pugui signar per Conveni, ja que l’increment a compte del conveni els hi ha estat absorbit i compensat a través dels complements voluntaris (E.07 complement voluntari, B.05 complement salarial i el B-50 millora voluntària). Davant aquest despropòsit, aquesta secció sindical ha sol·licitat a l’empresa, per què i basant-se en quins criteris s’han realitzat aquestes absorcions. Com sempre, la seva resposta ha estat mínima i confusa. El sistema és tan genèric com que s’ha fet sobre la base de la relació entre el sou que cobra el treballador o la treballadora i les tasques professionals que porta a terme. Per poder convertir en objectiu aquest criteri general, hauríem de saber quin és el sou teòric del nostre lloc de treball, com el podem conèixer, quin és el grau de desproporció que comporta la congelació salarial, com es valora l’opinió de la persona afectada, etc. Res d’això sabem ni coneixem. Davant un criteri que voluntàriament fuig de l’objectivitat, un cop més l’empresa agredeix, es renta les mans i responsabilitza els caps de prendre decisions de difícil justificació davant els seus col·laboradors. Per part nostra, entenem que aquest no és l’únic criteri, ja que per la informació que disposem, preferentment s’ha aplicat a treballadors i treballadores amb grading baix (1 o 2). A més a més, cal tenir en compte que la darrera valoració del grading es va fer el novembre de 2001, per la qual cosa en cap cas seria vàlida per prendre aquesta decisió. D’altra banda, molt ens temem que entre les persones afectades, algunes d’elles estiguin malaltes o hagin sofert durant els darrers temps situacions d’estrès, ansietat, depressió, etc. Situacions i circumstàncies que afecten molts de nosaltres pel creixent grau d’exigència de l’empresa. Posem també en el vostre coneixement que Recursos Humans insisteix en el fet que la responsabilitat de prendre la decisió d’absorbir o compensar aquests increments recau sobre el superior jeràrquic immediat de la persona. En altres paraules, si el cap defensa amb arguments la no-absorció, aquesta no es produeix. En el seu moment, des de Recursos Humans també se’ns va comunicar que prèviament a la recepció de la nòmina i en el cas de preveure l’absorció, el cap immediat de la persona s’havia de reunir amb ella per comunicar-li tot exposant els motius d’aquesta decisió. Aquelles persones que estiguin perjudicades per aquesta actuació empresarial i creguin que no s’ajusta als motius exposats per l’empresa, entenent que són altres com, per exemple: personals, baixes o malaltia, horari, dedicació, tasques sindicals, etc., els agrairem que es posin en contacte amb la nostra secció sindical. En qualsevol cas, l’empresa es mostra disposada a estudiar casos particulars, per la qual cosa des de CCOO us facilitarem el suport que necessiteu. Un cop més aquest és el marc empresarial on ens movem. Davant quantitats astronòmiques gastades en màrqueting, en grans operacions financeres, en noves tecnologies ja nascudes velles, inversions ruïnoses, estudis de clima sense meteosat, etc., sembla que la solució als nostres mals es aconseguir que més d’un centenar de persones “gaudeixin” d’un creixement salarial “0”, amb independència de l’increment anual del nivell de vida o del que s’estipuli en el conveni de banca.


Sabadell, 16 de juliol de 2003

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es