Archivado en Comunicats, socio economic

comunicat

Conveni Col.lectiu 2007 [presentada la nostra plataforma]


Tamb茅 hem sol聲licitat un increment a compte En la reuni贸 d'avui, CCOO hem presentat la nostra plataforma de negociaci贸, que es resumeix en els apartats que figuren a continuaci贸. Els nostres plantejaments pressuposen una negociaci贸 en profunditat amb la qual cosa, en previsi贸 que s'allargui gaire temps, hem sol聲licitat a l聮ACARL que s'apliqui un augment salarial provisional a compte, superior a l'increment de l'IPC previst pel govern per a aquest any.


pdf
print
pmail

En la reuni贸 d'avui, CCOO hem presentat la nostra plataforma de negociaci贸, que es resumeix en els apartats que figuren a continuaci贸. Els nostres plantejaments pressuposen una negociaci贸 en profunditat amb la qual cosa, en previsi贸 que s'allargui gaire temps, hem sol聲licitat a l聮ACARL que s'apliqui un augment salarial provisional a compte, superior a l'increment de l'IPC previst pel govern per a aquest any.
SALARI: Increments avui, d'acord amb els resultats econ貌mics de les caixes
聲 Increment salarial inicial del 3%, amb cl脿usula de revisi贸 a l'al莽a tot garantint un 1% sobre l'IPC real i amb retroactivitat.
聲 Increment del Plus Conveni fins a 500 聙 anuals.
聲 Reduir el d煤mping salarial entre caixes i plantilles: Augmentar a 21 el nombre de pagues de Conveni: 19,5 fixes i 1,5 pagues en salari Variable (pactat, universal i objectiu).
聲 Previsi贸 Social: Incremento de l'aportaci贸: 6% del salari amb un m铆nim de 1.000 聙 anuals.
CARRERA PROFESSIONAL: Increment salarial estructural, en conson脿ncia amb els nous requeriments professionals
聲 Creaci贸 de carreres professionals per l聮acompliment de funcions comercials, reconeixement professional d'itineraris formatius i ampliaci贸 dels percentatges de promoci贸 per capacitaci贸 a Nivells IX i VII.
聲 Millora de la regulaci贸 de la promoci贸 per experi猫ncia, escur莽ant el temps de perman猫ncia a cada nivell, tot eliminant els Nivells XIII i VIII i equiparant aquest al Nivell VII.
聲 Millora en la Classificaci贸 d'Oficines, reduint a cinc els actuals nivells d'oficines i reduint els per铆odes de consolidaci贸.
聲 Crear carreres als serveis centrals, tot contemplant les caracter铆stiques espec铆fiques de les diferents funcions.
CONCILIACI脫 DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL
聲 Desenvolupament i millora de la Llei d'Igualtat en el Sector i a cada empresa mitjan莽ant plans d'igualtat.

D'ACTUALITAT
Hem plantejat que les caixes, com ja es fa a CEPB, ofereixin la possibilitat que els pares puguin acollir-se al nou perm铆s de paternitat per naixement, adopci贸 o acollida, per a les situacions produ茂des abans de l'aprovaci贸 de la Llei d'Igualtat, amb efecte retroactiu des de  l聮1 de desembre de 2006 .

JORNADA: M茅s temps lliure, la millor mesura de conciliaci贸
聲 Jornada: Tardes de dijous festa, aplicant tamb茅 aquesta reducci贸 de jornada a tots els horaris existents (jornades singulars i horaris especials).
聲 Vacances: Garantir al m脿xim la lliure elecci贸 i comprometre a les empreses en la substituci贸 del personal absent per vacances.
聲 Altres permisos: Definir les causes que permetin gaudir dels permisos establerts en l'art. 38.2 perqu猫 deixin de ser discrecionals.
BENEFICIS SOCIALS: La millora 茅s capital
聲 Pr茅stecs habitatge:
聲 Increment de l'import fins a 7 anualitats, m铆nim 250.000 聙; ampliant el termini d'amortitzaci贸 a 40 anys; prenent en consideraci贸 les rendes conjuntes en els casos de matrimonis i parelles de fet; reducci贸 de tipus: variable, 50% del Eur铆bor (m铆nim 1,50% i m脿xim 4,50%) i fix, 2,50%.
聲 Pr茅stec Social Atencions Diverses:
聲 Import: 25.000 聙 i ampliaci贸 a 10 anys del termini d'amortitzaci贸.
聲 Bestretes: Nou mensualitats sense justificaci贸.
聲 Ajudes d'estudis:
聲 Increment substancial de l'ajuda guarderia (750 聙) i revisi贸 i millora de les condicions de l'ajuda d'estudis.
CONTRACTACI脫: M茅s i millor ocupaci贸
聲 Computar com antiguitat la suma de tots els per铆odes treballats amb contractes temporals.
聲 Selecci贸: Realitzaci贸 de proves objectives d'acc茅s.
聲 Creaci贸 d'equips de suport per substituir vacances, baixes, abs猫ncies i suspensions de contracte.
聲 Promoci贸 de la contractaci贸 indefinida i de f贸rmules de relleu generacional: jubilacions parcials i prejubilacions.
聲 Equiparaci贸 de drets laborals dels contractats mitjan莽ant ETTs (Antiguitat, IT,聟).
聲 Incorporaci贸 al Conveni dels drets sindicals d'informaci贸 i representaci贸 de contractes i subcontractes.
SALUT LABORAL: La Salut 茅s el que importa
聲 Viol猫ncia: Adopci贸 de mesures preventives sobre atracaments, furts, viol猫ncia verbal聟
聲 Adopci贸 de protocols de prevenci贸 de l'assetjament psicol貌gic i sexual.
聲 Reconeixement de la condici贸 d'usuaris de PVDs (pantalles de visualitzaci贸 de dades) per  desenvolupar la prevenci贸 dels riscos laborals associats.
FALTES I SANCIONS: Aquest 聯codi penal聰 ja no ens val
聲 Revisi贸 del sistema en profunditat.
DRETS SINDICALS: S贸n els teus drets
聲 Reconeixement de la funci贸 sindical establint garanties d'igualtat d'oportunitats professionals i salarials per als qui s'incorporin a aquesta funci贸.
聲 Desenvolupament de sistemes de comunicaci贸 a trav茅s del correu electr貌nic, intranet i internet.


29 de mar莽 del 2007 - comunicat 15/07