Archivado en Comunicats, beneficis socials, socio economic

comunicat

15 de mar莽 de 2007


Aprovaci贸 de la Llei org脿nica per a la igualtat efectiva entre homes i dones. Amb link al text complet de la llei.


pdf
print
pmail

Avui ha estat un dia decisiu per a totes les persones que creiem en una societat m茅s justa, m茅s equilibrada, i que treballem dia rere dia perqu猫 la igualtat d'oportunitats entre homes i dones sigui una realitat. Amb l'aprovaci贸 de la Llei d'igualtat, la situaci贸 de les dones en les empreses tindr脿 un abans i un despr茅s.

En aquest abans, un esfor莽 de molts anys en un 脿mbit que es considerava menor i que trobava un ress貌 esc脿s en la nostra societat i cap en les empreses. En aquest abans, era gaireb茅 impossible anar m茅s enll脿 de la reivindicaci贸 i la queixa, en aquest abans, es considerava聽 -fins i tot amb certa normalitat- que les treballadores tinguessin menys oportunitats en la carrera professional o que fossin relegades despr茅s de la maternitat, en aquest abans es considerava que l'assetjament sexual tot just existia.

En el despr茅s de la llei es visualitza un salt de gran rellev脿ncia en el tractament de la conciliaci贸 i la igualtat d'oportunitats, aquesta deixa de ser un tema menor per esdevenir una prioritat i d贸na passos en establir el perm铆s de paternitat per avan莽ar cap a la corresponsabilitat entre homes i dones en les tasques dom猫stiques; l'acc茅s de les treballadores a llocs de responsabilitat, un objectiu ineludible de totes i tots; l'assetjament sexual, una xacra que s'ha d'eradicar i a la qual cal enfrontar-se amb decisi贸.

COMFIA-CCOO valora positivament l'aprovaci贸 de la llei, ja que hi incorpora propostes que des de la nostra organitzaci贸 hem realitzat i que estem segurs que contribuiran a l'efectiva igualtat entre homes i dones. La llei introdueix reformes pel que fa a permisos recollits en l聮ET, normativa de la Seguretat Social, tractament de l'assetjament sexual, i implementaci贸 de plans d'igualtat en les empreses, entre altres q眉estions. Les reformes m茅s rellevants s贸n:

Flexibilitat hor脿ria
(Art. 34.8 ET)聽Dret a adaptar la durada i la distribuci贸 de la jornada de treball per compatibilitzar vida familiar i laboral.
Lact脿ncia
(Art. 37.4)聽Durada del perm铆s, incrementat en casos de part m煤ltiple. Acumulaci贸 de l'hora de lact脿ncia per jornades completes.
Reducci贸 de jornada
(Art. 37.5)聽Ampliaci贸 de l'edat del menor a 8 anys
Jornada m铆nima a realitzar a 1/8
Vacances
(Art. 38.3)聽Sense p猫rdua de vacances quan coincideixin amb la suspensi贸 per maternitat, encara que hagi acabat l'any natural al qual corresponen.
Exced猫ncies
(Art. 46.2)聽Antiguitat m铆nima per exced猫ncia volunt脿ria d聮un any.
Temps m铆nim quatre mesos, i no superior a cinc anys
Exced猫ncia per cura de familiars i fills
(Art. 46.3)聽Possibilitat de gaudir-la de manera fraccionada.
Fins a dos anys per a cura de familiars, fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat.
Perm铆s de maternitat. (Suspensi贸 del contracte per maternitat)
(Art. 48.4 i 5)聽Suspensi贸 per al pare en cas de defunci贸 de la mare. No reducci贸 del per铆ode (16 setmanes) en cas de defunci贸 del fill. Ampliaci贸 del per铆ode per a casos de nounats que requereixin hospitalitzaci贸.
Perm铆s de paternitat. (Suspensi贸 del contracte per paternitat)
(Art. 48 bis)聽13 dies en els sup貌sits de naixement, adopci贸 o acolliment, ampliables en dos dies m茅s per cada fill a partir del segon.

Plans d聮igualtat
(Art. 85.1 i 2)聽Deure de negociar mesures adre莽ades a promoure la igualtat d聮oportunitats a les empreses.
Deure de negociar plans d聮igualtat en empreses de m茅s de 250 treballadors.

Si vols accedir al text complet de la llei, aquest 茅s el link.

federaci贸 de serveis financers i administratius de CCOO de Catalunya