Archivado en Comunicats, socio economic

Coses del Conveni (I)

Comissions de servei (Art. 96)


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Com ja sabeu, a hores d’ara ja ha començat la negociació d’un nou Conveni Col·lectiu. No sabem si la negociació s’allargarà molt o no, però creiem que aquest fora un bon moment per anar recordant-vos alguns dels drets que es recullen en el nostre Conveni Col·lectiu. Un Conveni que va portar canvis substancials (es van eliminar les categories per nivells, la gradació de les pagues, etc.) i que ens ha aportat nous avenços en matèria social.

Amb aquest reguitzell de comunicats propers que anirem publicant també volem fer una crida a tot el personal sobre la necessitat, no tan sols de conèixer quins són els nostres drets (també els nostres deures) sinó com i de quina manera els hem d’exercir.

De res no serveix aconseguir avenços en matèria salarial, social, de jornada, etc, si no som capaços, després, d’exercir aquest dret. Que no sigui, doncs, per desconeixement del nostre Conveni que deixem de demanar allò què és nostre. Per això, ens sembla oportú recordar-vos alguns d’aquest drets.

Art. 96.- Comissions de servei

    1.- Els viatges a què donin lloc les comissions de servei del personal aniran a compte de l’entitat, i s’unificaran les dietes per a tots els nivells en base a la taula fixada en l’art 55 del present Conveni Col·lectiu.
    2.- Si el viatge comprèn hores en què tingui lloc un àpat principal del dia o es pernocta fora del domicili, es meritarà mitja dieta.
    3.- ...”les caixes establiran una assignació per quilòmetre d’acord amb la taula fixada en l’art. 55 del present Conveni Col·lectiu, quan les comissions de servei es realitzin en vehicle propi del empleat".

Recordem en aquest sentit, que la Circular d’Organització de data 22.06.2006 que parla de despeses menors, de locomoció i desplaçaments diu:

    “l’empleat que hagi de passar despeses de locomoció i desplaçaments formalitzarà l’imprès mod. 55 (despl. i locomoció d’empleats) adjuntant-hi els comprovants de les despeses. L’empleat signarà l’imprès, i el Cap de Departament o el Cap de Zona corresponent, segons els cas, el signarà donant la seva conformitat”.

Queda clar, per tant, el dret a percebre aquestes dietes i a cobrar els desplaçaments. Queda clar que la Direcció ho té previst i regulat. Queda clar, doncs, que hi tenim dret.
 
Sabem de les dificultats, i fins i tot de les pressions que rebeu perquè no presenteu aquestes despeses, però us hem d’encoratjar des de CCOO perquè exerciu els vostres drets. I, com sempre, restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Mataró, 21 de marzo de 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es