Archivado en Comunicats, socio economic

comunicat

l'Audiència Nacional dóna LA RAÓ a CC.OO.


Han de computarse, a l'efecte de promoció, tots els períodes amb contracte temporal.


pdf
print
pmail

L'Audiència Nacional, amb data 5 de Febrer de 2007, ha estimat la demanda de conflicte col•lectiu presentada per COMFIA-CCOO contra Caixa Laietana dictant sentència amb la següent decisió:
“En la demanda formulada por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE COMISIONES OBRERAS (COMFIA) frente a CAJA DE AHORROS LAYETANA sobre Conflicto Colectivo, debemos declarar y declaramos el derecho de los trabajadores de la Caja de Ahorros Layetana encuadrados en los niveles retributivos  en los que el convenio colectivo de Cajas de Ahorro ha previsto la promoción por experiencia, a que les sean computados a efectos de dicha promoción todos los períodos en los que han estado contratados mediante contrato de trabajo temporal, con independencia del lapso de tiempo que haya existido entre contrato y contrato, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración”.
Encara que aquesta sentència pot ser recorreguda, s'enquadra en la doctrina que de manera reiterada i extensiva ve dictant el Tribunal Suprem sobre la impossibilitat d'establir diferències entre treballadors segons el seu tipus de contracte. Recentment, a més, i sobre casos molt similars l'alt tribunal s'ha pronunciant repetidament de forma favorable per al personal de Correus.
Des de COMFIA-CCOO ens felicitem per haver contribuït a la promoció d'aquesta doctrina del Tribunal Suprem en obtenir sentències favorables diverses vegades des dels anys noranta enfront de “la Caixa”, Caixa Catalunya, General de Granada, Bancaixa i, també, C. Laietana; i al Tribunal Constitucional, enfront de Caixa Insular de Canàries en l'any 2004.
La novetat més important d'aquesta decisió judicial per al nostre sector és que, per al reconeixement del temps de permanència a l'efecte d'ascensos per experiència (o antiguitat), computen tots els períodes en els quals s'ha estat contractat amb independència del temps transcorregut entre contracte i contracte.
El valor d'aquesta sentència transcendeix Caixa Laietana, doncs es dicta en funció del Conveni Col•lectiu de Caixes d'Estalvis actual i és, per tant, directament aplicable a les caixes en ell enquadrades. Les direccions de les Caixes no haurien de posar més impediments a aquests plantejaments; és de justícia, i així ho plantejarem en el Conveni la negociació del qual iniciarem properament.

27 de febrer de 2007 – com. 6/07